Rysáit ar gyfer Chickpea Fries

Mae'r ffrwythau tatws rhad ac am ddim yn blasus ac yn ysgubol heb unrhyw angen am saws dipio.

Maent ychydig yn fwy o lawer na'ch ffrwythau ar gyfartaledd, er. Yn gyntaf, rhaid i chi goginio'r batter a'i gadael i oeri yn yr oergell nes ei fod yn clymu, bron fel polenta . Ond ar ôl hynny, mae'n hwylio llyfn.

Mae'n wych gwneud y batter a'i gael yn oeri yn yr oergell y noson o'r blaen fel y bydd yn barod i ffrio y diwrnod nesaf.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Llinellwch daflen pobi o safon gyda phapur lapio plastig neu barch.
 2. Mewn powlen o faint canolig, gwisgwch yr holl gynhwysion sych ynghyd â'r garreg garreg hyd nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 3. Yn droi yn raddol mewn dŵr a defnyddio chwisg i droi'n egnïol i gael gwared ar bob cnap.
 4. Arllwyswch batter i mewn i sosban fawr a choginio dros wres canolig i ganolig. Ewch ati'n barhaus gyda chwisg gan sicrhau nad oes unrhyw lympiau yn y batter. Bydd hyn yn rhoi ymarferiad eithaf braf i chi yn eich braich wrth i'r cymysgedd drwch. Cofiwch hi. Dylai gymryd tua 6 munud ar ei chyfer i drwchus, a chyfanswm o 8 munud ar gyfer y batter i goginio'n llwyr. Os yw'r batter yn dechrau trwchus yn rhy gyflym, lleihau'r gwres ychydig. Unwaith eto, mae'n hollbwysig eich bod yn troi'r bwlch hwn yr holl amser. Peidiwch â cherdded i ffwrdd, nid hyd yn oed am ychydig funudau.
 1. Unwaith y bydd y batter yn dod yn drwchus fel polenta neu uwd meddal, tynnwch o'r gwres a'i ledaenu'n syth i daflen saran neu daflen linell papur.
 2. Lledaenwch mewn petryal fel bod y batter yn parhau tua 1/2 modfedd o drwch.
 3. Cwchwch yn yr oergell am o leiaf 3 awr. Mae'n hanfodol bod y batter wedi'i oeri'n drylwyr, neu fe gewch chi amser anodd i ffrio'r dynion hyn i fyny.
 4. Unwaith y bydd y batter wedi cadarnhau ychydig, tynnwch 1 1/2 modfedd o olew coginio i 360 F dros wres canolig-uchel. Gallwch hefyd ddefnyddio ffïr dwfn. Gollwng darn o batter i weld a yw olew yn boeth. Dylai ddechrau ffrio i fyny ar unwaith pan fydd yr olew yn barod i fynd.
 5. Defnyddiwch gyllell sydyn i dorri petryal bach (neu ba bynnag ffurf y dymunwch) ar gyfer y brith. Yna, un wrth un, tynnwch y clawr yn ôl a dynnu un ffri a'i ollwng yn syth i'r olew poeth.
 6. Rhowch y rhain mewn cypiau nes bod popeth wedi'i goginio. Dychwelais fy nghriwiau heb eu coginio yn ôl i'r oergell tra roedd y rhai eraill yn coginio i'w cadw'n oer.
 7. Coginiwch nes eu bod yn frown euraidd ar bob ochr (tua 4 munud neu fwy) a'u rhoi ar dabeli ffabrig neu bapur i amsugno gormod o olew.
 8. Chwistrellwch gyda chyffwrdd mwy o pupur du a phowdr chili. Gweiniwch eich hun neu gyda'ch hoff saws dippin.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 107
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 247 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)