Trosolwg o Powdwr Pum Sbeis

A oedd Powdwr Pum-Sbeis yn Gyffuriau "Teimlo'n Dda" Cyntaf?

Er bod union darddiad powdr pum sbeis yn cael ei golli i hanes, credir bod y Tseiniaidd yn ceisio cynhyrchu "powdr rhyfeddod" yn cwmpasu'r holl elfennau. Mae pob un o'r pum blas - melyn, chwerw, melys, ysgyfaint, a hallt - i'w gweld mewn powdwr pum sbeis. Yna eto, mae'n bosibl bod cogydd yn camymddwyn yn ddamweiniol ar y cyfuniad arbennig hwn o sbeisys, ac yn sylweddoli ei phŵer i fywiogi'r ddysgl walaidd.

Beth bynnag fo'r achos, nid oes amheuaeth bod powdwr pum sbeis yn unigryw.

Wrth gwrs, y dyddiau hyn mae'r cyfuniad penodol o sbeisys a ddefnyddir i ffurfio powdr pum sbeis yn amrywio. Mewn gwirionedd, gellid labelu rhai brandiau yn fwy cywir "powdr saith-sbeis", gan eu bod yn cynnwys saith cynhwysyn. Mae rysáit safonol yn galw am ffenigl, ewin, a sinamon, ynghyd â seren anise a phisg-popen Szechuan. Fodd bynnag, byddwch hefyd yn dod o hyd i bum powdr sbeis wedi'i wneud gyda chasia (aelod o'r un teulu â sinamon), sinsir, nytmeg, a hyd yn oed trwyddedau (mae gan sên anise blas trwyddedig wych). Mae croeso i chi arbrofi gyda gwahanol fathau hyd nes y byddwch chi'n dod o hyd i'r un yr hoffech chi orau.

Yn aml, gellir dod o hyd i bum powdwr pum sbeis mewn archfarchnadoedd lleol. Fodd bynnag, os o gwbl bosibl, byddwn yn argymell ei brynu o farchnad Asiaidd. Byddwch yn talu llai, a bydd y gymysgedd sbeis yn fwy dilys. Mantais ychwanegol yw ei fod yn cael ei becynnu'n aml mewn bagiau plastig, gan ganiatáu i'r arogl ddod trwy'r cyfle i chi gymharu brandiau cyn ei brynu.

Yn y cartref, tynnwch o'r bag a'r storfa mewn lle sych mewn jar wedi'i selio.

Isod, rwyf wedi darparu rysáit sylfaenol ar gyfer powdwr pum sbeis, ynghyd â nifer o brydau sy'n defnyddio ei flas pwerus. Ond peidiwch â chyfyngu ar eich defnydd o bowdwr pum sbeis i ryseitiau penodol - ychwanegwch ef pryd bynnag yr hoffech fwydo blas i chwistrellu, cawl, a bwydydd coch.

Mae'n gweithio'n dda gyda chigoedd ac yn gwneud marinâd ardderchog. (Weithiau byddwch yn dod o hyd i becynnau o farinâd pum sbeis a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer cyw iâr mewn marchnadoedd Asiaidd). Cofiwch ddefnyddio braidd - ychydig yn mynd yn bell.

Ryseitiau


Erthyglau Perthynol: Pum Powdwr Sbeis: Pa Spiceg sy'n Rhoi Pa Blas? - Sut mae'r sbeisys unigol yn cyfrannu at y blas melys, arn, chwerw, saws a sbeislyd o bowdwr pum sbeis?

Cinnamon - Un o gynhwysion powdwr pum sbeis. Mae'r erthygl yn cynnwys hanes y sbeis, ynghyd â gwybodaeth am storio a defnyddio, a manteision iechyd. Hefyd, mae'n esbonio'r gwahaniaeth rhwng sinamon a chasia.