Rysáit ar gyfer Eggplant Wedi'i Stwffio Gwlad Groeg (Melitzanes Papoutsakia)

Ar ôl ei baratoi, mae'r haenau eggplant Groeg hyn wedi'u stwffio â saws béchamel gyda "papoutsakia". Mae hyn yn Groeg am "esgidiau bach." Ceisiwch lenwi'r eggplant gyda gwead ffug. Fe allwch chi hefyd roi cynnig ar y paratoadau amgen a gynhwyswyd ar gyfer saws llyfn ac dim tomato ar ben.

Os ydych chi'n mwynhau bwyd Groeg ac eisiau dysgu sut i'w baratoi, bydd y rysáit hon yn drin i chi. Os ydych o dreftadaeth Groeg, gweler sut mae'r rysáit hwn yn cymharu â'r ryseitiau teuluol a rennir gan eich perthnasau. Ac yn gwybod bod cynnwys y pryd hwn - llysiau a phrotein - yn ei gwneud yn gyfoethog o faetholion.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Golchwch a sychu'r eggplants, tynnwch y coesau a'u torri yn eu hanner, hyd yn ochr. Gyda chyllell neu leon fach, trowch allan mwydion yr egglant, gan adael cregyn tua 1/8 modfedd o drwch. Cymerwch ofal i beidio â thorri croen yr eggplant. ( Nodyn: Os nad ydych wedi gwneud hyn o'r blaen, cymerwch eich amser. Bydd y mwydion yn cael ei dorri a'i ddefnyddio yn y llenwad, felly gall ddod allan darn ar y tro.)
 2. Gan ddefnyddio llwy , cwtogwch hadau o'r ganolfan ac anwybyddwch. Dechreuwch yng nghanol hanner y eggplant a gweithio'ch ffordd allan.
 1. Gan ddefnyddio cyllell, tynnwch a thaflu hadau, yna rhowch hi'n ofalus o gwmpas yr ymyl, gan adael haen fechan o fwydion wrth ymyl y croen; parhau i dorri, symud tuag at y ganolfan.
 2. Torrwch y mwydion a'i osod o'r neilltu.
 3. Cynhesu padell ffrio fawr (gyda gorchudd) ar wres isel.
 4. Pan fydd y padell ffrio wedi cynhesu, cynyddwch y gwres a saethwch y winwns (y ddau fath os ydych chi'n defnyddio sbarion yn hytrach na garlleg) mewn 2 lwy fwrdd o olew olewydd, gan ddefnyddio'r sosban ffrio sydd â'r clawr.
 5. Pan fydd y winwns yn meddalu ac yn troi'n dryloyw (heb fridio), ychwanegwch y mwydion eggplant wedi'i dorri a'i droi am 2 i 3 munud. Ewch yn y cig eidion yn y ddaear a'i saethu nes ei fod yn dechrau brown. Cychwynnwch mewn tomatos, persli, garlleg, pinnau o halen a phupur (i flasu), a lleihau gwres. Mae mân-fferyllydd wedi'i orchuddio am 20 munud neu hyd nes y bydd y saws yn cuddio ac mae'r hylif yn cael ei amsugno. Tynnwch o'r gwres, a'i neilltuo.

Ar gyfer Saws Bechamel

 1. Paratoi: Mewn sosban, toddi'r menyn ar wres isel. Cyn gynted ag y bydd yn dechrau swigen (nid brown) ychwanegwch y blawd a'i droi gyda llwy bren nes nad oes unrhyw lympiau, Ychwanegwch y llaeth yn araf, gan droi'n gyson â chwisg, nes bod y saws yn dechrau trwchus - hufenog heb fod yn rhy drwchus ( bydd yn trwchu ymhellach ar ôl ei ddileu o'r gwres). Tynnwch o'r gwres a'i droi mewn halen, pupur a nytmeg. Gadewch i'r saws oeri am ychydig funudau cyn troi yn y melyn wy nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 2. Cynhesu'r popty i 350 ° F (180 ° C).
 3. Cynhesu padell ffrio ail dros wres isel. Cynyddwch y gwres wrth baratoi'r eggplant.
 4. Saelwch yr haenau eggplant mewn olew olewydd yn yr ail sosban ffrio yn ysgafn. Dechreuwch gydag ychydig o olew (3 llwy fwrdd) ond mae gennych fwy wrth law gan fod eggplant yn amsugno llawer o olew a gallai'r badell sychu. Mae'r cam hwn yn syml i feddalu'r eggplant ychydig, felly rhowch y saip yn gyflym ar y ddwy ochr, ei ddileu, a'i ddraenio ar rac (peidiwch â diffodd yr olew).
 1. Rhowch yr haenau eggplant ar waelod pobi neu sosban rostio. Chwistrellwch rywfaint o'r caws i gwmpasu gwaelod y ffynnon yn y eggplant, yna llwy yn y llenwi i frig y rhigiau ochr. Llwygwch dros y saws béchamel (tua 1 llwy fwrdd ar gyfer pob darn), a gosod slice o tomato ar ei ben. Pan fydd yr holl eggplants wedi'u gorffen, chwistrellwch y caws wedi'i gratio sy'n weddill dros y brig.
 2. Coginiwch ar y llecyn isaf popty isaf nes bod y béchamel wedi'i frown, mae'r caws ar ei ben yn frown, ac mae'r eggplants yn feddal, 1 i 1 1/2 awr.
 3. Tynnwch y eggplants o'r sosban gyda sbeswla a'u gweini'n gynnes.

Paratoad Amgen

 1. Ar gyfer y saws llai llym, wrth baratoi'r tomatos, y winwnsyn a'r mwydion eggplant, naill ai'n defnyddio prosesydd bwyd neu eu croenio i wneud darnau llai o gwnglod. Defnyddiwch gyda'u hylifau. Gostwng amser aflan i 10-15 munud gan y bydd yn cymryd ychydig llai o amser i'r saws fwydo.
 2. Nid yw rhai fersiynau yn galw am y sleis tomato ar ben. Os na fyddwch yn ei ddefnyddio, dim ond chwistrellu'r caws sy'n weddill ar ben y béchamel a choginio'r un ffordd am 1 i 1 1/2 awr neu nes bod y béchamel brown a'r eggplants yn feddal.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 314
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 47 mg
Sodiwm 343 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 11 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)