Rysáit Cawl Barley Eidion

Ar gyfer y rysáit cawl haidd eidion, rydym yn braenio cig eidion nes ei fod yn fwrc, yna coginio'r haidd a llysiau, ac yn olaf, cyfuno'r cynhwysion a'r tymor i orffen y cawl.

Fe allech chi hefyd wneud y cawl hwn yn defnyddio asennau bach cig eidion fel yn y rysáit hwn ar gyfer cawl nwdls cig eidion . Yr hyn sy'n bwysig, fodd bynnag, yw coginio'r haidd ar wahân. Mae angen i'r cig eidion braenio am gyfnod eithaf, a byddai'r haidd yn rhy sogllyd pe bai wedi'i goginio am y tro.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 300 ° F.
 2. Torrwch y winwnsyn, a'i dorri'r seleri i mewn i'r darnau maint yr un maint â'r winwnsyn. Torrwch y moron yn eu hyd a'u sleisio i mewn i hanner-luniau bach - eto, tua'r un maint â'r darnau winwns a'r seleri.
 3. Torrwch y cig yn erbyn y grawn i stribedi tua 1½ modfedd o led. Tymor hael gyda halen Kosher .
 4. Mewn pot o gawod mawr neu drwm, popty-brawf, mae'r brown eidion ar bob ochr dros wres uchel mewn ychydig o olew. Tynnwch eidion o'r pot a'i neilltuo.
 1. Ychwanegwch y moron, yr seleri, y winwnsyn a'r garlleg a'i sawi yn y sudd cig eidion sy'n deillio o hyn nes bod ychydig yn frown.
 2. Ychwanegwch y gwin (neu tua ½ cwpan o stoc cig eidion os nad ydych chi'n defnyddio gwin) a defnyddio llwy bren neu sbatwla sy'n gwresogi i wresogi i leddfu'r holl ddarnau blas o waelod y sosban.
 3. Ychwanegwch y tomatos, y dail bae a'r eidion brown. Ychwanegwch y stoc. Os nad oes digon o hylif i gwmpasu'r cig, ychwanegwch ddŵr nes bod y cig wedi'i foddi.
 4. Dewch â berw, yna gorchuddiwch â chaead gwyn addas a'i drosglwyddo i'r ffwrn.
 5. Gadewch i'r brawd eidion ddigwydd am 4 awr. Tynnwch pot o'r ffwrn a'i dynnu'n ofalus y cig eidion o'r hylif braising.
 6. Tynnwch y cig yn ddarnau bach yn ofalus. Rhowch o'r neilltu.
  Sylwer: Gellir paratoi'r rysáit hyd at y pwynt hwn ac yna gorffen y diwrnod canlynol. Dim ond oeri a rheweidio'r cig a'r hylif coginio. Y diwrnod wedyn, rhowch yr hylif coginio i fudferwr a chwblhewch y cam olaf isod.
 7. Ychwanegwch yr haidd i'r hylif brasio a'i fudferu dros wres canolig am oddeutu awr neu hyd nes ei fod yn dendr ond nid yn rhy soggyblus. Diffodd gwres. Ychwanegwch y cig eidion a'i droi nes i'r cig gael ei gynhesu trwy. Tymor i flasu gyda halen Kosher a phupur du. Gweini'n boeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 438
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 101 mg
Sodiwm 241 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 40 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)