Rysáit Ffrwythau Cig Eidion Tseiniaidd Hawdd

Mae llysiau ffrwythau wedi'u pecynnu a saws ffrwythau wedi'u gwneud o flaen llaw yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith i chi yn y rysáit ffrwd-ffrwythau eidion hawdd hwn.

Mae'r ffrwd-ffrwythau sylfaenol hwn yn ddewis gwych ar gyfer newydd-ddyfodiaid i goginio Tseiniaidd oherwydd bod y cymysgedd llysiau wedi'i rewi wedi'i becynnu yn rhoi syniad da i chi o'r mathau o lysiau a ddefnyddir mewn ffrithro a sut maen nhw'n cael eu paratoi, tra bod y saws ffrwd-ffrio a brynir yn ychwanegu blas .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Defnyddiwch gyllell cerfio miniog neu glustwr i dorri'r stêc i mewn i ddarnau tenau sydd tua 1/8 modfedd o drwch ac 1 1/2 i 2 modfedd o hyd. Os hoffech chi, ewch un cam ymhellach a gosodwch y stribedi ar ben ei gilydd a thorri eto mewn stribedi tenau.
 2. Mesurwch y saws ffrwd-ffri i mewn i fowlen fach neu gwpan mesur. Torri'r garlleg a'i osod o'r neilltu.
 3. Gwreswch wôc neu sgilet drwm dros wres canolig-uchel nes ei fod bron yn ysmygu. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o'r olew, gan dynnu'r wôc a chwythu'r olew fel ei fod yn cotio ar ochr y badell.
 1. Pan fydd yr olew yn boeth, ychwanegwch hanner y garlleg wedi'i dorri. (Gallwch brofi i weld a yw'r olew yn boeth trwy ollwng mewn darn bach o garlleg. Os yw'n sizzles, mae'r olew yn barod).
 2. Stirwch y garlleg am 10 eiliad.
 3. Ychwanegwch y cig eidion trwy ei osod yn wastad yn y sosban. Gadewch ef yn frown yn fyr, yna chwistrellwch y cig eidion nes ei fod yn colli ei gochyn ac yn cael ei goginio bron (os ydych chi'n defnyddio cig eidion 1 punt, mae'n well ei rannu'n hanner a'i goginio mewn dwy sarn).
 4. Tynnwch y cig eidion ffrwd-ffrio a'i ddraenio mewn colander neu ar dywelion papur.
 5. Cynhesu'r 1 olew llwy fwrdd sy'n weddill yn yr un wok neu skillet. Pan fo'r olew yn boeth, ychwanegwch weddill y garlleg. Stir ffrio am 10 eiliad.
 6. Ychwanegwch y llysiau wedi'u rhewi. Stir ffrio am 3 i 5 munud neu yn ôl cyfarwyddiadau pecyn. Trowch y llysiau gyda darn o ddŵr os bydd y llysiau'n dechrau sychu tra byddwch chi'n ffrio.
 7. Ychwanegwch y cig eidion ffrwd-ffrio yn ôl i'r sosban. Ychwanegu'r saws ffrwd-ffri a'i ddwyn i ferwi. Mae Stir yn ffrio am 1 i 2 funud arall i gymysgu popeth gyda'i gilydd.
 8. Gweini'n boeth dros reis wedi'i goginio.