Rysáit Jam-Ginger-Pineapple-Ginger

Daw'r rysáit hon o Food Gift Love , © 2015 gan Maggie Battista. (Atgynhyrchwyd drwy ganiatâd Houghton Mifflin Harcourt. Cedwir pob hawl.) Mae sylfaenydd y farchnad bwyd crefftwyr Eat Boutique yn cynnig mwy na 100 o ryseitiau ar gyfer rhoddion bwyd i'w rhannu, ynghyd ag awgrymiadau lapio ar gyfer yr effaith fwyaf.

Fy Nghriw-Pineapple-Ginger Jam yw un o'm ffefrynnau; mae'n ddwfn, melys, ac yn llawn dogn trwm o sbeis sinsir. Mae'n edrych ar unrhyw beth y mae'n ei gyffwrdd, fel pentwr o grempïoedd mwdlyd, cacen punt, neu gaws coch, ac mae ganddo'r gysondeb perffaith i chwistrellu i mewn i gocsiliau. Am rywbeth melysog, sleidiwch ychydig i mewn i frechdan cyw iâr, gwisgo'r fron anes, neu ei lithro i mewn i frechdan caws wedi'i grilio o'r radd flaenaf. Er bod angen ychydig o dechneg ar y broses hon, mae'n ffordd wych o dreulio prynhawn.

Unwaith y bydd wedi'i wneud, byddwch wedi meistroli un o'r prosesau jam quirkier-y math sy'n gofyn am y ffrwythau yn ystod y cyfnod coginio. Dau wers fawr i'w symud yma: Yn gyntaf, y ffordd fwyaf uniongyrchol o lwyddiant gydag unrhyw gadw ffrwythau yw pwyso'r ffrwythau a'r siwgr gyda graddfa'r gegin. Bydd y cyfrannau cywir yn sicrhau bod eich rhodd yn ddiogel i eistedd mewn pantri. Mae'n well gen i ffrwythau 2 ran i gymhareb ychydig dros 1 rhan o siwgr, ac fel arfer mae hynny'n cael ei ystyried fel y lleiafswm o siwgr sydd ei angen ar gyfer cadwraeth hirdymor. Yn ail, mae pylu ffrwythau poeth, boed gyda chysgod toddi neu felin fwyd, yn gadael i chi gyflawni gwead i gyfateb chwaeth eich teulu a'ch ffrindiau.

Am gifting, ysgrifennwch y label ar dag. Rhowch hyd o rhaff o amgylch y jar, a lledaenwch y tag drwy'r rhaff. Clymwch glym, a threfnu unrhyw raff dros ben.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Pwyswch eich ffrwyth a baratowyd. Dylai'r gellyg a pîn-afal wedi'i baratoi, yn gyfan gwbl, pwyso tua 4 bunnoedd.
 2. Os ydych chi'n diogelu / canning eich jam ar gyfer storio hirdymor, diheintiwch eich jariau canning a pharatoi eich pot dwr ymolchi.
 3. Rhowch blât bach gyda 4 i 5 llwy fach mewn lle gwastad yn eich rhewgell.
 4. Nawr gadewch i ni wneud jam: lapio'ch pibell sinsir mewn ychydig o gawsen; bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws ei osgoi pan fydd yn purio ac yn haws ei dynnu o'r pot yn ddiweddarach.
 1. Ychwanegwch y ffrwythau, siwgr, sudd lemwn, gingers, a vanilla i bot anadweithiol sy'n eang ac yn ddwfn (mae diamedr o 10 modfedd neu 12 modfedd yn ddelfrydol), a'i droi'n gyfuno. Gosodwch dros wres canolig-uchel. Dewch â berw ac yna lleihau'r gwres ychydig.
 2. Yn ystod y 45 munud cyntaf o goginio, bydd gan eich jam swigod mawr a chreu llawer o ewyn - peidiwch â throi'r jam yn ystod y cyfnod hwn; gadewch iddo barhau i goginio heibio'r cam ewyn. Ar ôl i'r ewyn fod wedi troi, trowch eich jam ychydig o weithiau i gadw pethau'n symud.
 3. Ar ôl 45 munud o gyfanswm y coginio, tynnwch o'r gwres a phiwri yn ofalus tua hanner y jam, gan osgoi'r pibell sinsir, gyda chymysgydd trochi. Os nad oes gennych gymysgydd trochi, puriwch 1 i 2 o gwpanau yn ofalus ym mhowlen prosesydd bwyd. (Mae melin fwyd yn gweithio'n dda hefyd.) Bydd popeth yn boeth iawn, felly byddwch yn ofalus iawn. Ychwanegwch y ffrwythau hyn yn ôl i'r pot.
 4. Rhowch y pot eto dros wres canolig-uchel, a gwyliwch eich jam yn agos gan y bydd yn barod o fewn y 15 i 20 munud nesaf. Ewch ati bob munud i gadw pethau'n symud ac atal llosgi. Unwaith y bydd yr holl leithder wedi anweddu a'ch bod wedi gadael surop poeth, trwchus iawn, dechreuwch wirio am doneness.
 5. Dyma'r arwyddion bod eich jam yn barod: mae'r gymysgedd yn edrych yn sgleiniog a sgleiniog; mae'r cymysgedd yn dechrau côt trwchus cefn eich llwy a gwaelod y sosban, ac mae'r cymysgedd wedi tywyllu ychydig mewn lliw. Os bydd yr holl arwyddion yn bwriadu gwneud, cynnal prawf llwy.
 6. Tynnwch o'r gwres i arafu'r coginio bob tro y byddwch chi'n profi'r jam. Rhowch 1 llwy de o'r cymysgedd ar 1 o'ch llwyau wedi'u rhewi ac yn syth yn dychwelyd i'r plât yn y rhewgell. Ar ôl 2 funud, gwiriwch i weld a yw'r jam wedi'i drwchu ar y llwy wedi'i rewi trwy ei chreigio o ochr i ochr. Os yw hi'n rhydd iawn ac yn lliwgar, dychwelwch i wres canolig ac yn cadw berw ac yn troi'r gymysgedd. Pan nad yw eich jam yn symud ar y llwy, mae'n barod. Pan fydd yn barod, tynnwch o'r gwres a pheidiwch â'i droi ymhellach. Diddymwch y sinsir o'r jam a'i ofal yn ofalus.
 1. Os nad ydych yn cadw / canning yr jam, caniatau'r gymysgedd i oeri ac yna storio yn yr oergell hyd at 4 wythnos mewn cynhwysydd wedi'i selio.
 2. Os ydych chi'n diogelu'r jam, ewch â'ch jam trwy fwndel i'ch jariau parod, gan adael ¼ modfedd o gorsedd. Tapiwch y jar ychydig weithiau i adael unrhyw swigod aer. Dilëwch y rhigiau a seliwch yn ofalus, gan y bydd y jariau'n boeth. Rhowch y jariau mewn un haen yn eich pot o ddŵr berwedig. Unwaith y bydd y bath bath yn berwi eto, proseswch y jariau 20 munud llawn. Storiwch hyd at 1 flwyddyn mewn pantri tywyll.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 48
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 0 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)