Rysáit Mojito Pomegranate Gwyliau

Mae'r Pomgranad Gwyliau Mojito yn ddiod hyfryd y gallwch chi ei wneud gyda'r plant. Mae'n ffordd braf dangos iddynt y llawenydd o greu diod ffres a blasus iawn.

Mae'r Mojito blasus hwn yn berffaith ar gyfer y tymor gwyliau pan mae pomegranadau ar eu gorau. Mae'r amseriad yn ddelfrydol ar gyfer gwneud y diod blasus hwn a'i weini i bobl nad ydynt yn yfed yn y parti Nadolig hefyd.

Mae'r rysáit yn syml iawn a byddai'n well cychwyn trwy wneud y lemonade a syrup syml ymlaen llaw. Mae'r ddau yn gymysgwyr cartref hawdd iawn sy'n rhatach na mathau a brynir gan y siop ac yn ychwanegu ffresni digyffelyb i amrywiaeth o ddiodydd.

Unwaith y byddwch chi wedi cael yr holl gynhwysion, mae'n syml, 'muddlewch, cymysgwch, a mwynhewch' yfed. Os ydych chi'n cadw popeth yn y stoc, gellir ei gymysgu mewn ychydig funudau a dod â hwyliau gwyliau i bawb sy'n dod i ymweld.

Wrth gwrs, gallwch chi bob amser ychwanegu rhwb i'r gymysgedd hwn . Yn yr achos hwn, byddwn yn argymell defnyddio symiau cyfartal (1 1/2 ounces pob) o swn gwyn , sudd pomegranad a lemonâd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Muddiwch y dafen surop, calch a mintys mewn gwydr pêl uchel .
 2. Llenwch y gwydr gyda rhew.
 3. Ychwanegwch y sudd a'r lemonêd.
 4. Ewch yn dda .
 5. Brig gyda soda clwb.
 6. Garnwch hadau pomegranad a mintys ffres.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Gŵyl Pomgranad Mawr Mojito

Gan ddibynnu ar y cyflenwad pomegranad, efallai y byddwch am ystyried defnyddio sudd pomgranad ffres . Mae pomegranadau mewn tymor trwy gydol y gaeaf. Pan fo'r pris yn iawn, gall y sudd ffres fod yn llawer rhatach na suddiau potel fel POM Wonderful.

Er bod y suddiau potel hyn yn gyfleus, dyma un sudd ffrwythau sy'n hynod o ddrud.

Nid y gaeaf yw'r amser gorau ar gyfer mintys ffres. Os yw eich sbrigiau'n dechrau edrych yn weiddus, gallwch chi eu hintegreiddio'n hawdd i'r surop syml cartref (rysáit isod). Byddai'r surop hwn yn dileu'r angen am mintys muddled a gellir defnyddio'r un mesur yn y ddiod.

Darn bach arall yr hoffwn ei daflu i'r mocktail hwn yw soda citrus blasus ysgafn. Mae hoff IZZE Sparkling Clementine, er bod San Pellegrino Orange, Q Lemon neu Orange , a DRY Blood Orange yn opsiynau rhagorol hefyd.

Prynwch IZZE Clementine yn Amazon.com

I Wneud Mwmp Cartrefi Cartref

 1. Rhowch y siwgr a'r dŵr mewn sosban fach ac fe'i dwyn i ferwi ysgafn dros wres canolig tra'n troi'n gyson nes bod yr holl siwgr yn cael ei ddiddymu.
 2. Ychwanegwch y mint (nid oes angen i chi gael gwared ar y dail, bydd y sprig llawn yn ei gwneud hi'n haws ei dynnu'n ddiweddarach).
 3. Lleihau'r gwres, gorchuddiwch, a'i fudferwi am tua 10 munud.
 4. Tynnwch o'r gwres a chaniatáu i chi oeri. Mae'n well gen i ganiatáu i mi suropau mintio serth am 2-3 awr i gael blas da. Profwch chi o bryd i'w gilydd nes iddo adfer y blas a ddymunir.
 5. Tynnwch y mintyn yn ôl, gan ddefnyddio peiriant torri rhwyll dirwy os oes angen.
 6. Trosglwyddo i gynhwysydd tynn aer a labelu gyda'r blas a'r dyddiad.

Bydd y surop yn dda am tua 2 wythnos yn yr oergell. Mae'r rysáit hwn yn cynhyrchu ychydig dros 2 cwpan ac mae'n hawdd ei luosi i wneud mwy o surop.

Prynwch Boteli Flip-Cap ar gyfer Syrups DIY yn Amazon

Mwy o Syrupau Mint

Wrth i chi ddarganfod y llawenydd oeri syrupiau mint, rhoi'r sbeis i fyny. Mae mint yn flas hyblyg iawn a gellir ei gyfuno ag amrywiaeth o gynhwysion eraill, gan gynnwys sitrws a sbeis. Cael hwyl gyda'r syrupau syml hyn a'u defnyddio i ychwanegu ychydig o flas i'ch hoff ddiodydd.