Rysáit Pierogi Caws Tatws (Pierogi Ruskie)

Mae'r rysáit pwrogi tatws pwyleg hwn neu pierogi ruskie (pyeh-RROH-ghee RROOSS-kyeh) yn dod o chef Marek (Mark) Widomski, sylfaenydd, a chyfarwyddwr y Sefydliad Coginio yng Ngwragw, Gwlad Pwyl.

Mae Pierogi ruskie ymhlith y mathau mwyaf poblogaidd o blygliadau Pwylaidd. Yn groes i'r hyn y mae pobl fwyaf yn credu, nid yw hynny'n cyfieithu i "pierogi Rwsia". Mewn gwirionedd mae'n golygu pierogi Ruthenian neu Rusyn.

Gelwir Ruthenians neu Rusyns hefyd yn Carpatho-Rusyns ac maent yn cynnwys y bobloedd o amgylch mynyddoedd Carpathian gogleddol yn orllewin Wcráin, dwyrain Slofacia a de Gwlad Pwyl deheuol. Gelwir yr ardal hon hefyd yn Galicia yn Saesneg (Galicja mewn Pwyleg, Halic yn Slofacia a Halchyna yn Wcreineg).

Mae Mark Chef a'i staff yn cynnig dosbarthiadau ym mhopeth o fwyd gwerin i fwydydd gourmet, gan eu teilwra i anghenion yr unigolyn, mewn Pwyleg, Saesneg ac ieithoedd eraill. Am y canlyniadau gorau, peidiwch â mashio'r tatws, defnyddiwch ffor neu grinder, yn ôl Marc y cogydd.

Os na allwch ddod o hyd i gaws cuddio sych, efallai y byddwch am wneud caws eich ffermwr o'r dechrau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Peidiwch â chreu tatws a fforc yn eu cymysgu neu reis (peidiwch â mashio), a'u cymysgu â nionyn sauteed a chaws ffermwr. Am y canlyniadau gorau, yn ôl Marc y cogydd, dylai rhai darnau bach o'r tatws cyfan barhau. Tymor i'w flasu a'i neilltuo.
 2. Rhowch 2 cwpan o flawd mewn powlen fawr neu ar wyneb gwaith a gwnewch yn dda yn y ganolfan.
 3. Torrwch yr wy i mewn iddo, ychwanegwch y halen a dŵr glawog ychydig ar y tro.
 4. Dewch â'r toes gyda'i gilydd, ymglinio'n dda ac ychwanegu mwy o flawd neu ddŵr yn ôl yr angen. Rhannwch y toes yn ei hanner a'i orchuddio â bowlen neu dywel. Gadewch iddo orffwys 20 munud.
 1. Ar wyneb gwaith ffwriog, rhowch y toes allan yn denau a'i dorri gyda chylch neu wydr 2 modfedd.
 2. Rhowch gyfran o'r llenwi i ganol pob cylch.
 3. Plygwch y toes yn ei hanner a pheniwch ymylon at ei gilydd. Casglu sgrapiau, eu recriwtio a'u llenwi. Ailadroddwch gyda hanner y toes sy'n weddill.
 4. Chwistrellwch daflen pobi gyda blawd a rhowch y pierogi llawn arno mewn un haen. Gorchuddiwch â thywel te.
 5. Dewch â sosban fawr o ddŵr hallt i ferwi. Gollwng y pierogi tua chwech ar y tro. Dychwelwch i'r berw a lleihau'r gwres. Pan fydd y pierogi yn codi i'r wyneb, parhewch i fudfer ychydig funudau yn fwy.
 6. Tynnwch un gyda llwy slotiedig a blas ar gyfer doneness. Pan fyddwch yn fodlon, tynnwch y llwythau â phedrogi â llwy slot i fwrdd gweini.
 7. Gweini'n gynnes gyda winwns carameliedig neu skwarki (cracklings porc) neu ddarnau bacwn wedi'u ffrio , a dollop o hufen sur, os dymunir.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 105
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 20 mg
Sodiwm 273 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)