Rysáit Seffa Medfouna (Vermicelli Gyda Saffron Cyw Iâr)

Mae Seffa Medfouna yn ddysgl Farchog enwog sy'n cynnwys cyw iâr, cig oen neu eidion saffron a guddir o fewn cromen o goscws wedi'i stemio neu vermicelli wedi'i dorri ( chaariya ). Mae'r cwscws neu'r vermicelli yn cael eu melysu â rhesins, menyn, a siwgr powdwr ac wedi'u haddurno â almonau wedi'u ffrio daear, sinamon, a siwgr powdr ychwanegol.

Mae'n bosib y bydd Seffa yn cael ei baratoi heb y cig (gweler Sweet Pwdin Couscous ) ac fe'i gwasanaethir fel cwrs dilynol i'r entree. Mae'r ddau'n boblogaidd ar wyliau neu wrth ddiddanu.

Sut i Wneud Mae Seffa Medfouna yn dangos sut i stemio vermicelli a threfnu'r pryd ar gyfer gwasanaethu. Os ydych chi'n gwneud y dysgl hon gyda cwscws, gweler Sut i Steam Couscous .

Hefyd, gweler Sut i Fry Almonds .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Steam y Couscous neu Broken Vermicelli (Chaariya)

Llenwch y sylfaen couscoussier gyda digon o ddŵr wedi'i halltu, a'i ddwyn i ferwi dros wres uchel. Gostwng i fudferfraint, a bwrw ymlaen â steamio'r couscous dair gwaith (ychwanegwch y rhesins ar gyfer y stemio olaf) , neu'r vermicelli sydd wedi torri rhwng pedwar a phum gwaith (ychwanegwch y rhesins ar gyfer y pedwerydd stêm) . Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r broses hon, dilynwch gyfarwyddiadau stemio yn Sut i Steam Couscous neu Sut i Wneud Seffa Medfouna .

Coginiwch y Cyw Iâr, Cig Oen neu Eidion Saffron

Tra'ch bod yn stemio'r couscws neu vermicelli wedi torri, hefyd yn paratoi'r cig.

Cymysgwch y cyw iâr, cig oen neu eidion gyda'r winwns, sbeisys, menyn, olew a cilantro mewn ffwrn Iseldiroedd neu dw r gwaelod. Rhowch y cyw iâr neu'r cig dros wres canolig yn ofalus am tua 10 munud.

Os ydych chi'n coginio cyw iâr, peidiwch ag ychwanegu dŵr gan y bydd y cyw iâr yn ymlacio yn ei sudd ei hun. Os ydych chi'n paratoi cig oen neu eidion, rhowch ddigon o ddŵr i orchuddio'r cig.

Gorchuddiwch y pot a'i goginio dros wres canolig, gan droi'n achlysurol, nes bod y cig yn dendr iawn. Bydd hyn yn cymryd tua 1 awr ar gyfer y cyw iâr ond fe all gymryd mwy o amser ar gyfer y cig oen neu'r cig eidion. Peidiwch â thorri'r cig, ac ychwanegu ychydig o ddŵr i'r cig oen neu eidion yn ystod y coginio os oes angen.

Pan gaiff y cyw iâr neu'r cig ei goginio, lleihau'r hylif nes bod saws trwchus wedi ffurfio. Anfonwch y ffon sinamon, a blas ar gyfer tyfu. Os dymunir, tynnwch y cyw iâr o'r esgyrn.

I Weinyddu Seffa Medfouna

Taflwch y vermicelli neu'r cwscws wedi'i dorri'n ysgafn gyda'r menyn a siwgr powdr. Rhowch tua 1/3 o'r cymysgedd hwn ar ddysgl weini iawn.

Trefnwch y cyw iâr neu'r cig yn y ganolfan, a gorchuddiwch â'r saws. Pilewch weddill y couscous neu vermicelli ar ben y cig, gan ddefnyddio'ch dwylo i lunio cromen.

Addurnwch y twmpath o seffa mewn patrwm fertigol gyda'r sinamon, almonau daear a siwgr powdr. Gweini ar unwaith, gyda bowlenni bach o siwgr powdwr, almonau daear a sinamon ar yr ochr.

Mae'n draddodiad Moroccan i gasglu o gwmpas un plât o Seffa Medfouna , gyda phob person yn bwyta o'i ochr ei hun i'r dysgl ac ychwanegu almonau, sinamon neu siwgr ychwanegol yn ôl y dymuniad.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1233
Cyfanswm Fat 63 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 31 g
Cholesterol 180 mg
Sodiwm 1,610 mg
Carbohydradau 115 g
Fiber Dietegol 10 g
Protein 56 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)