Sut i dorri cig Fajita

Dysgu sut i dorri yn erbyn y grawn

Cig grilled sydd fel arfer yn cael ei wasanaethu fel taco ar flawd neu tortilla corn yw fajita mewn bwyd Tex-Mex. Daw'r dysgl o'r gair Sbaeneg "fajita," sy'n golygu stribed bach neu wregys bach. Pan ymddangosodd y ddysgl gyntaf ar fwydlenni yn y 1970au, roedd wedi cyfeirio atynt yn cyfeirio at stribedi o dorri cig o'r sgert eidion.

Yn yr 1980au, dechreuodd y dysgl apêl eang a dechreuodd fod yn staple mewn bwytai Tex-Mex.

Nawr, gall fajita gyfeirio at unrhyw stribedi o gig neu lysiau, wedi'u grilio neu eu troi gyda nionod a phupur. Mae dewisiadau poblogaidd yn cynnwys cyw iâr, porc , berdys, cig oen, eog, a phob toriad arall o gig eidion , yn ogystal â llysiau yn lle cig.

Sut i dorri cig Fajita

Y ffordd orau o gael toriad tendr o gig yw torri perpendicwlar i grawn y cig. Weithiau nid yw'r grawn yn syth ar draws y darn cyfan o gig a gall newid cyfeiriad sawl gwaith.

Nodi'r Grain

Peidio â chael ei ddryslyd â grawn cyflawn fel haidd, gwenith neu geirch, mae grawn y cig yn cyfeirio at y cyfeiriad y mae'r ffibrau cyhyrau wedi'u halinio ar ddarn o gig. Mae haen y cig yn haws i'w nodi mewn toriadau o gig penodol gyda mwy o ymyl, gorwedd, a stert sgertyn-nag y mae mewn toriadau bras, fel tendellin.

Sut i'w wneud

Edrychwch yn ofalus ar frig y cig. Dylech allu gweld peth o'r grawn (yn edrych fel llinellau bach iawn) sy'n rhedeg ar ei draws.

Cael cyllell miniog iawn, torri'r cig perpendicwlar, neu ar ongl 90 gradd i'r grawn. Felly, byddai fel slicing trwy linellau, yn hytrach na sleisio gyda'r llinellau.

Pam Mae'n Gweithio

Nid dim ond toriad cig sy'n penderfynu pa mor dendr y mae'r cig yn dod i ben, a hefyd sut y byddwch chi'n torri'r cig.

Mae llinynnau tenau senau cyhyrau unigol yn ddeunydd anodd.

Trwy dorri drosto, yn hytrach na thorri ag ef, byddwch yn ei dorri i lawr cyn iddo fynd i'ch ceg. Mae hyn yn ei gwneud yn haws cywiro gan fod llawer o'r gwaith caled o dorri'r ffibrau cyhyrau yn cael ei wneud i chi.

Sut i Weinyddu Fajitas

Fel arfer mae cigydd Fajitas wedi'u marinogi, eu torri i mewn i stribedi a'u sauteiddio â nionod, pupur, a sesni. Fel arfer, caiff ffasitas eu gweini'n sizzling neu'n ffres oddi ar y gwres gyda tortillas cynnes a chyfres o gynffonau i chi adeiladu eich taco neu burrito eich hun. Mae condimentau poblogaidd yn cael eu torri'n letys, hufen sur, guacamole, pico de gallo, caws wedi'i dorri, ffa ffres, tomatos wedi'u tynnu, a reis.

Hanes Fajitas

Y tro cyntaf y mae'r gair yn ymddangos yn Dictionary English Oxford yn 1971, a ddiffiniwyd fel:

Stribed wedi'i grilio o stêc marinog. Dysgl sy'n deillio o Fecsico neu de Unol Daleithiau deheuol, sy'n cynnwys stribedi o gig o'r fath a wasanaethir gydag amrywiaeth o garnishes neu sawsiau mewn tortilla blawd meddal. Yn ddiweddarach, yn fwy cyffredinol, unrhyw ddysgl a wasanaethir yn y modd hwn.

Credir y gallai fajitas sy'n cyfeirio at baratoi bwyd fod wedi dyddio yn ôl i'r 1930au yn nhiroedd rhengoedd de a gorllewin Texas. Yn ystod rowndiau gwartheg, cafodd gwartheg eu pwyso'n rheolaidd i fwydo'r dwylo. Rhoddwyd eitemau trawiadol fel y cuddfan, y pen, y entrails, a chylchdroi cig fel y sgert i'r buchod Mecsicanaidd fel rhan o'u cyflog.