Twrci Tamales (Wedi'i Wneud o Dros Dro)

Rwyf wrth fy modd yn ceisio pob math o ffyrdd creadigol a blasus o ddefnyddio cig twrci yn ôl o giniawau gwyliau, ac mae'r tamales twrci hyn yn un orau. Mae'r ryseitiau hyn yn gwneud defnydd da nid yn unig o'r darnau bach o gig, ond hefyd o'r esgyrn twrci - ac mae'r holl daioni hon wedi'i lapio mewn swp o tamales bregus!

Mae berwi carcas eich twrci gwyliau yn rhoi i chi nid yn unig un o'r brothiau cyfoethocaf sy'n hysbys i ddyn, ond hefyd yn cynhyrchu "lard" neu fraster twrci, a fydd yn mynd i mewn i'ch tamales yn hytrach na llafn porc. Pa ffordd wych o fanteisio ar ran o'r aderyn sydd mor aml yn cael ei ddileu!

Wrth gwrs, ar ôl cael help i baratoi gwledd gwyliau, efallai na fyddwch chi'n teimlo fel coginio eto am ychydig. Mae hynny'n iawn - gall cig twrci, broth a braster fod wedi eu rhewi'n llwyddiannus iawn , yn eich pecyn ar wahân a'u defnyddio o fewn tri mis. Ewch â hwy eto yn hwyr ym mis Ionawr, dywedwch, i wneud tamales ar gyfer y Wledd y Candelaria (2 Chwefror), achlysur y mae tamales yn cael eu bwyta'n draddodiadol gan un a phob un yn Mexico.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gweinwch tamales ar unwaith neu (fel y mae'n well gan lawer) eu rheweiddio dros nos a bwyta'r diwrnod canlynol.

 1. Gwnewch eich broth twrci a'i lard: Rhowch yr esgyrn tywyn twrci, croen, cartilag-i mewn i bop mawr a'i gorchuddio â dŵr. Gorchuddiwch y pot a'i berwi dros wres canolig am 2-3 awr, gan ychwanegu dŵr poeth yn ôl yr angen er mwyn cadw'r esgyrn. Cymerwch y cawl oddi ar y gwres a'i ganiatáu i oeri rhywfaint.

 2. Torrwch eich cawl, gan daflu'r holl solidau. Gwnewch ei oeri dros nos. Y diwrnod wedyn, crafwch y braster gwyn sydd wedi cronni ar ben y broth. Mesurwch 2/3 cwpan y braster a'i osod o'r neilltu; dyma'r hyn y byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer y tamales. (Os, am ryw reswm, nid oes digon o fraster twrci i gwpan 2/3 cyfartal, ychwanegwch lard porc i wneud y gwahaniaeth.)

  Mesurwch 2 gwpan (1/2 litr) o'r broth twrci ar gyfer ein tynnu tamale; defnyddiwch y gweddill at ddiben arall (fel gwneud cawl nwdls twrci ) neu ei rewi ar gyfer achlysur arall.

 1. Paratowch eich dail ŷd a'ch masa: Rhowch yr ŷd i mewn i gynhwysydd mawr a'u gorchuddio â dŵr poeth. Gadewch iddynt drechu am awr neu fwy, nes eu bod yn eithaf meddal ac yn hyblyg. Unwaith y byddant yn barod, draenwch y dŵr.

 2. Cyfunwch y harina masa gyda'r powdr pobi, halen, 2/3 o fraster twrci cwpan a 2 gwpan o broth twrci. Ewch yn dda iawn, yn gyntaf gyda llwy bren ac yna gyda'ch dwylo, nes cymysg yn dda iawn.

 3. Parhewch i droi gyda llwy bren am o leiaf 15 munud yn fwy, heb stopio - yn ddelfrydol, bydd gennych un neu ragor o gynorthwywyr i gymryd eu tro ar y pwynt hwn. Po fwyaf y byddwch chi'n curo'r masa, bydd y tamales yn ysgafnach ac yn hawsach.

 4. Cydosod, coginio a gwasanaethu eich tamales twrci: Ar gyfer pob tamale, lledaenwch rywfaint o'r masa yng nghanol dail corn. Rhowch ychydig o ddarnau o dwrci wedi'i dorri'n fras a llwy fwrdd o saws moel neu saws arall ar ben y masa. Plygwch y dail corn mewn modd fel bod y masa yn llwyr yn ymestyn y llenwad. Plygwch yn y ddau ben y dail. Os hoffech chi, lapiwch y pecyn hwn o ddaion y tu mewn i ddeilen corn arall, a'i glymu â stribed hir o dail corn arall. Ailadroddwch hyn nes eich bod yn rhedeg allan o'r masa. (Os oes angen cyfarwyddiadau pellach arnoch, gweler y cyfarwyddiadau manwl hyn ar gyfer lapio tamales. )

 5. Rhowch eich tamales i mewn i dot tamale neu gogydd stêm arall. Gorchuddiwch a selio'r pot yn dda. Steamwch eich tamales am oddeutu awr, nes eu coginio drwodd.

  I wybod a yw'r tamales yn cael eu gwneud, crafwch un gyda chewnau a'i agor. Os yw'r llenwad yn disgyn yn hawdd oddi wrth y dail corn, mae'r tamales yn cael eu gwneud. (Os na, gwnewch yn ôl yn ôl, ei roi yn ôl yn y pot, ac yn stêm am gyfnod hirach.)

  Unwaith y bydd y tamales yn cael eu gwneud, tynnwch nhw o'r gwres a chymerwch y cwymp oddi ar y pot. Gadewch iddynt eistedd am o leiaf dwy awr fel y gallant gadarnhau.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 993
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 121 mg
Sodiwm 2,875 mg
Carbohydradau 187 g
Fiber Dietegol 13 g
Protein 55 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)