Wingettes Cyw iâr Miso

Mae hadau cyw iâr gwydr Miso yn cael eu hamseru â miso Siapan melys (paste ffa soia wedi'i eplesu) a'i bobi yn y ffwrn nes ei fod yn hwyliog a blasus. Mae adenydd cyw iâr yn ddysgl poblogaidd mewn bwyd Siapan , a elwir yn "tebasaki", ond maent yn aml yn cael eu gwasanaethu'n gyfan gwbl, ac nid ydynt yn cael eu torri i mewn i adain llai fel y maent yn y rysáit hwn.

Mae'r rysáit hon yn eithaf cyflym ac yn hawdd gan fod y cynhwysion ar gyfer y saws yn gymysg yn syml ac yna'n cael eu taflu gyda'r adenydd. Mae yna nifer o opsiynau i helpu i deilwra'r rysáit i gyd-fynd â'ch chwaeth yn berffaith. Mwynhewch!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhewch y ffwrn i 400 F.
 2. Mewn powlen fawr cyfuno past miso, mirin, siwgr, finegr reis, olew olewydd, a sinsir. Cymysgwch y cynhwysion nes eu bod wedi'u hymgorffori'n dda. Rhowch o'r neilltu.
 3. Pe baech chi'n prynu adenydd, torrwch y rhain i mewn i ddau ddarn, y drumet, a'r adenyn. Gall y tip gael ei ddileu os byddwch chi'n dewis.
 4. Ychwanegu'r holl asedau i'r bowlen a chôt yn dda gyda'r cymysgedd miso.
 5. Chwistrellwch ddysgl pobi gydag olew canola, neu gorchuddiwch ffoil a chwistrellu gydag olew canola i atal cyw iâr rhag glynu wrth y ddysgl, a hefyd i lanhau'n hawdd.
 1. Byw cyw iâr am 35 i 40 munud nes bod sudd yn rhedeg yn glir ac mae tymheredd mewnol y cig yn cyrraedd 165 gradd Fahrenheit. Dylai cyw iâr ymddangos yn ysgafn brown. Sylwer, os yw'n well gennych chi'r cyw iâr yn dywyllach, yn syml, braidd yn isel am 1 i 2 funud nes ei fod yn cyrraedd lliw dymunol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar y cyw iâr tra ei fod yn brolio gan ei fod yn gallu llosgi'n gyflym.
 2. Rhowch y hadau cyw iâr a garni gyda hadau sesame wedi'u rhostio, neu, winwns werdd wedi'i dorri os dymunwch.

Cynghorion Rysáit

 1. Gellir defnyddio unrhyw gamo: coch, gwyn, cyfnod byr (cymysgedd o gamo coch a gwyn).
 2. Gwnewch yn sbeislyd trwy ychwanegu llain chili sbeis 7 siâp Siapan (shichimi togarashi), olew chili Japan sbeislyd Ra-yu, neu sleisen neu siwgr pupi chili sych.
 3. Fel gydag unrhyw rysáit, gwnewch yn siŵr eich bod yn addas i'ch blas trwy addasu faint o siwgr.
 4. Os ydych chi'n gariad garlleg, ceisiwch ychwanegu tua 1/2 i 1 llwy de o garlleg wedi'i dorri i'r maroade miso yn y rysáit isod i ychwanegu ychydig o ddryndid i'r dysgl.