9 o'r Mathau Gorau o Feddi Hufen

Gelwir Peiriannau Icebox hefyd

Dyma rai o'm hoff ryseitiau celf hufen. Yn nodweddiadol, nid yw Peidiau Hufen yn cael eu pobi. Fe'u cânt eu rhoi at ei gilydd ac yna'n cael eu gosod yn yr oergell, a dyna pam maen nhw'n cael eu galw'n Peidiau Icebox hefyd.