Bitesen Spanakopita: Blaswyr Spinach a Feta Caws

Mae brathiadau Spanakopita yn gregiau bychan phyllo wedi'u llenwi â chymysgedd blasus blasus a feta. Mae Spanakopita yn ddysgl Groeg traddodiadol sy'n cynnwys sbaenach a chaws feta wedi'u pobi rhwng haenau o fws phyllo. Gellir ei wneud fel cerdyn neu "pita" fel trionglau phyllo unigol, neu rywfaint yn ddi-fras, mewn cregyn pori phyllo.

Gall gweithio gyda phyllo fod ychydig yn llafurus, gan fod angen i chi frwsio pob daflen o fws phyllo gyda menyn wedi'i doddi cyn haenu - ac mae llawer o haenau. Fel arall, gallwch ddefnyddio pob taflen i greu pecynnau trionglog, sydd nid yn unig yn gofyn am fenyn wedi'i doddi ond mae hefyd yn cynnwys techneg plygu benodol. Mae'r rysáit hwn ar gyfer brathiadau spanakopita, fodd bynnag, yn gyflymach ac yn symlach na'r fersiynau eraill hyn, gan eu bod yn defnyddio cregyn pori phyllo (sydd ar gael wedi'u rhewi yn rhan rhewgell y siop groser). Maent yn blasu mor wych, ac maen nhw'n braf i edrych arnynt ac yn hwyl i'w fwyta!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Golchwch a draeniwch y sbigoglys wedi'i dorri'n dda iawn. Os ydych chi'n defnyddio sbigoglys wedi'i rewi, tynnwch yn llwyr a gwasgu dŵr dros ben yn dda iawn. Dylai Spinach fod yn eithaf sych.
  2. Cynhesu'r olew olewydd mewn padell saute dwfn neu ffwrn ynysiaidd. Sautewch y winwns a'r winwns werdd nes eu bod yn dendr. Ychwanegwch y sbigoglys, y persli, a'i ddillio a'i goginio am 5 i 10 munud nes bydd y sbigoglys yn cael ei heintio a'i gynhesu. Ychwanegwch y nutmeg a'r tymor gyda halen a phupur.
  1. Coginiwch y gymysgedd sbigoglys nes bod y lleithder gormodol yn anweddu. Rydych chi am iddi fod ar yr ochr sych. Tynnwch o'r gwres a gosodwch y sbigoglys o'r neilltu i oeri.
  2. Unwaith y bydd y sbigoglys wedi'i oeri, ychwanegwch y feta, wyau a chaws ricotta , a chymysgwch nes eu cyfuno.
  3. Cynhesu'r popty i 350 F. Brwsiwch fewnoliadau'r cregyn pyllo rhewi gydag olew olewydd a llenwch y cymysgedd sbigoglys hyd nes tua 3/4 yn llawn.
  4. Pobwch y cregyn llawn ar daflen pobi am 15 i 20 munud, neu hyd nes y bydd y llenwad wedi'i goginio. Gweinwch ar unwaith.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 85
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 12 mg
Sodiwm 143 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)