Charcuterie: Celf Curing a Diogelu Cig

Mae Charcuterie (yn "shar-KYOO-ter-ee") yn grefft o wneud selsig a chigoedd wedi'u halltu, wedi'u mwg a'u cadw eraill. Yn ogystal â selsig, mae eitemau clasurol clasurol yn cynnwys pâtés, terrines, galantines , ballotines , confit and crèpinettes .

Mae Charcuterie yn un o'r prif gategorïau o garde manger , sy'n cwmpasu gwahanol dechnegau clasurol ar gyfer cadw bwydydd sy'n dyddio o gyfnod cyn rheweiddio.Yn wreiddiol, defnyddiwyd y gair charcuterie i gyfeirio at gynhyrchion a wnaed o borc yn unig. Ond heddiw, mae'r gair charcuterie yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio unrhyw gynnyrch a baratowyd gan ddefnyddio'r dulliau traddodiadol hyn, hyd yn oed rhai wedi'u gwneud o ddofednod, pysgod, bwyd môr neu fwydydd eraill.

Un o nodweddion ryseitiau charcuterie yw ei ddefnydd o gig yr heddlu . Ond mae cigydd wedi'u mwg neu eu halltu'n gyfarwydd fel ham a mochyn yn dechnegol o fewn pwrpas carcwteri.

Egwyddorion Charcuterie

Mae bacteria yn achosi difrod bwyd, ac mae charcuterie yn ymwneud â chadw bwyd . Felly, yn y bôn, mae casgliad o dechnegau sydd mewn un ffordd neu'r llall yn ceisio cyfyngu twf y bacteria sy'n achosi difrod bwyd .

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn golygu amddifadu'r bacteria lleithder, ac mewn rhai achosion, ocsigen. Os na all y bacteria oroesi, ni allant wneud y bwyd yn mynd yn wael.

Felly, mae Halen, cynorthwyol hynaf y byd, yn un o'r prif offer yn charcuterie.

Mae halen yn tynnu lleithder allan o fwydydd, sy'n ei gwneud hi'n anoddach i facteria ffynnu, ac mae hefyd yn tynnu dŵr allan o'r bacteria eu hunain, sy'n eu lladd.

Mae Confit yn dechneg charcuterie arall sy'n golygu cadw cigoedd yn eu braster eu hunain. Mae'r haen o seliau braster oddi ar yr ocsigen o'r bwyd, ac heb ocsigen, ni all bacteria oroesi.

Gweler hefyd: Gwahaniad Bwyd: Pam Mae Bwyd yn Gwael?