Collard Greens Gyda Okra, Dau Ffordd

Mae'r gwyrddau gwyrdd hyn yn cael eu symmeiddio'n araf i berffeithrwydd gydag okra wedi'u rhewi wedi'u ffresio neu wedi'u rhewi, rhai porc halen a sesiynau tân Cajun. Os nad oes gennych chi sesiwn halen Cajun, defnyddiwch halen wedi'i halogi neu gymysgedd arall o dresuriadau.

P'un a ydych chi'n prynu "golchi" neu wyrdd gwyrdd y gardd ffres, dylid eu glanhau'n dda. Rhowch nhw mewn sinc glân, gorchuddiwch nhw gyda dŵr oer, a'u sowndio i ffwrdd i leddfu unrhyw graean sy'n clymu i'r dail. Draeniwch a theimlo gwaelod y sinc. Os ydych chi'n teimlo'n graean ar waelod y sinc, ailadroddwch â dŵr ffres. Pan na fyddwch chi bellach yn teimlo'n graean ar waelod y sinc, mae'r glaswellt yn lân.

Y ffordd gyntaf yw ffordd syml, syml i goginio'r glaswellt ac OKra. Rwy'n hoffi brownio'r porc halen a'r winwns cyn i mi ddechrau coginio'r gwyrdd, ac yr wyf yn ychwanegu'r okra yn ddiweddarach. Gweler y dull arall am fwy.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Golchwch y criwiau'n dda a'u torri i mewn i stribedi cul (Rhowch griw at ei gilydd a chwythwch groesffordd).

Rhowch nhw, ynghyd â phorc halen wedi'i hacio, mewn haearn bwrw mawr neu braw trwm gyda'r stoc cyw iâr a digon o ddŵr i'w gorchuddio. Ychwanegwch rai wedi'u sleisio'n iawn, wedi'u rhewi neu'n ffres. Dewch â berwi, trowch y gwres i lawr yn isel a choginio tua awr.

Ychwanegwch sesiynau blasu i flasu a choginio am hanner awr arall neu hyd nes y gwneir yn addas i'ch blas.

"Rwy'n defnyddio ychydig o sesni Cajun, halen os oes angen, nionyn (wedi'i dorri'n fân, wedi'i ffrio'n fyr, neu bowdwr." - E.Johnson

Dull arall

Golchwch a sleiswch y gwyrdd celf fel y'u cyfarwyddir.

Yn gyntaf, rhowch y porc halen yn y pot nes ei fod yn unig crisp. Draeniwch ar dywelion papur a'u neilltuo. Ychwanegu'r winwnsyn i'r pot a'i goginio nes ei fod yn frown golau. Ychwanegwch y greens gwyrdd, ychydig ar y tro, gan ychwanegu mwy fel y wilt. Ychwanegwch y stoc cyw iâr a'r dŵr i'w gorchuddio. Ychwanegwch oddeutu 1/4 llwy de o flakes pupur coch wedi'i falu a 1/4 llwy de o pupur du ffres.

Gorchuddiwch a choginiwch am 20 munud. Ychwanegu'r okra i'r pot a pharhau i goginio am tua 45 munud. Ychwanegwch sesiynau tymheru, i flasu, a pharhau i goginio nes eu bod yn cael eu gwneud fel y dymunir.

Gwnewch weision addurno gyda'r porc crispy halen a gweini gyda saws pupur poeth.

Cynghorau ac Amrywiadau

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Crock Pot Black Eyed Peas a Collard Greens

Winons's Turnip Greens gyda Bacon Drippings

Gwyliau Cacen Sbeislyd a Mwstard Gyda Selsig

Gwyrdd y Gwyrdd Gyda Ham Shanks

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 103
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 4 mg
Sodiwm 306 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)