Corn, Green Chile, a Tamales Caws

Mae'r tamales blasus blasus hyn wedi'u pwmpio â chnewyllyn o ŷd melys, caws hufen, a phupurau cil sbeislyd yn hyfryd i'w fwyta. Mae gwneud tamales ychydig yn cymryd llawer o amser , ond nid yw'n anodd. Mae'n bosib y bydd yn cymryd ychydig o amser i chi fynd i'r afael â'r rhai cyntaf, ond ar ôl i chi ddal ati, bydd gennych swp cyfan yn barod mewn dim amser.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Llenwi

 1. Rhowch y cnewyllyn ŷd a'r cyllau chwyddedig mewn powlen fawr.
 2. Ychwanegwch y queso fresco neu jack caws, caws hufen, powdr chili, cwmin, ac 1/2 llwy de o halen.
 3. Defnyddiwch llwy fawr neu'ch dwylo i gymysgu cynhwysion yn drylwyr.
 4. Unwaith y gwneir y llenwad, rhowch y neilltu. (Gellir gwneud hyn y diwrnod cyn i chi wneud y tamales; storio llenwi'r oergell nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio.)

Paratowch y Helyks Corn

 1. Ewch drwy'r pibellau corn i gael gwared ar unrhyw falurion. Gwahanwch y darnau mwy defnyddiadwy o'r darnau llai a'r darnau.
 1. Rhowch yr holl blychau i mewn i fowlen fawr a'u gorchuddio â dŵr cynnes. Gosodwch eitem trwm (fel powlen trwm neu mug) ar ben y pibellau i'w cadw'n llawn. Gadewch i'r cysgodion drechu am awr neu hyd nes eu bod wedi cael eu hailhydradu a'u bod yn hyblyg.
 2. Tynnwch y pibellau oddi ar y dŵr a throswch yn sych.
 3. Rhowch ddysgl wedi'i orchuddio neu fag plastig mawr i'w atal rhag sychu. Defnyddiwch y cysgodion mawr a chanolig yn unig i lapio'r tamales; gellir defnyddio'r rhai llai ar gyfer cysylltiadau neu ddarniau.

Gwnewch y Dough

 1. Mewn powlen gymysgu cyfunwch y harina masa a dŵr cynnes neu broth.
 2. Gadewch i'r gymysgedd eistedd am 20 munud, felly gadewch i'r masa feddalu, yna ei guro'n egnïol gyda llwy bren neu gyda chymysgydd trydan ar gyflymder isel tan ffurfiau toes.
 3. Ychwanegwch y powdryn nionyn, y cwmin, a 1 llwy de o halen yn raddol trwy eu taenellu dros y toes wrth i chi ei gymysgu.
 4. Mewn powlen ar wahân, chwipiwch y bwrdd neu fyrhau am tua thri munud neu hyd nes y bydd yn ffyrnig.
 5. Ychwanegwch y bwrdd i'r toes ychydig ar y tro, gan gymysgu nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda. Dylai'r gymysgedd fod yn ymwneud â chysondeb menyn cnau daear; os nad ydyw. ychwanegu mwy o masa harina neu ddŵr / cawl fel bo'r angen.

Cydosod Eich Tamales

 1. Lleywch fysc ar wyneb fflat.
 2. Llwy ar 1 i 2 llwy fwrdd o toes, yn dibynnu ar faint y pysgod. Defnyddiwch gefn llwy fetel i ledaenu'r toes i'r pysgod. Wrth ledaenu'r toes, gadewch ofod o tua 4 modfedd o ben cul y pysgod a tua 2 modfedd o'r pen arall.
 3. Lledaenwch y toes hyd at ymyl un o'r ochrau hir a 2 modfedd i ffwrdd o'r ochr hir arall. Ceisiwch gadw'r toes oddeutu 1/4 modfedd o drwch i gyd.
 1. Lledaenwch ychydig o leonau o lenwi canol y toes, gan adael o leiaf un modfedd o toes o gwmpas pob ochr. Lleolwch yr ochr hir gyda lle 2-modfedd heb unrhyw fws.
 2. Plygwch hynny drosodd, ychydig yn gorgyffwrdd ar yr ochr arall fel bod ymylon y toes yn cyfarfod. Rhowch y pysgod ychwanegol o gwmpas y cefn. Yna plygu'r pen llydan dros y brig ac yna'r pen cul hirach dros y pen llydan.
 3. Creu stribedi trwy dorri neu dorri hyd ¼-modfedd o led oddi wrth rai o'r cylchau llai. Defnyddiwch y stribedi hyn i glymu ar draws canol y tamal i ddal y fflamiau i lawr.

Coginio a Gweinwch y Tamales

 1. Gosodwch tamales yn unionsyth mewn stêm. (Gallwch brynu stemer mawr a wnaed yn unig at y diben hwn, neu efallai y bydd gennych rywbeth arall y gallwch ei ddefnyddio i greu yr un effaith. Yr allwedd yw cael ychydig o ddŵr berw ar waelod y pot a chydwrog neu rwyll o ryw fath i gadw'r tamales i ffwrdd o'r dŵr.) Steam am tua 90 munud.
 2. Gadewch i'r tamales fod yn oer, yn dal yn y stem, am o leiaf awr cyn ei weini; byddant yn gadarn i fyny yn ystod y cyfnod hwn.
 3. Gweini tamales ar gyfer brecwast, cinio neu ginio. Anfonwch un a lle ar blât i wasanaethu, gan ddileu gwasgwr pysgod yr ŷd. Bwyta gyda fforc.

Golygwyd gan Robin Grose