Rysáit Bara Hawdd Pwmpernigel

Ydych chi erioed wedi meddwl a allech chi wneud bara eich hun, pwmpernickel cartref heb rwystredigaeth rysáit anodd? Mae gwneud eich bara pwmpernickel eich hun mor hawdd ac mae'n costio llai na'r bara pwmpernickel a brynir gan y siop. Beth sy'n fwy, mae bara cartref wedi'i fwyta'n well ac yn iachach i chi. Mae'r rysáit hwn yn gwneud dau darn bach o fara pwmpernickel.

Cynghorion Bacio Bara

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, ychwanegwch y dŵr cynnes a'r burum. Cychwynnwch gymysgedd nes bod y burum wedi'i diddymu.
 2. Cychwynnwch yn y drychenes, halen, byrhau, hadau carafan , a blawd rhygyn .
 3. Cymysgwch mewn 2 gwpan o blawd bara. Ychwanegwch y blawd bara sy'n weddill yn araf hyd nes y bydd gennych toes y gellir ei glinio. Efallai na fyddwch yn defnyddio'r swm llawn o blawd bara y gallech ei alw, yn dibynnu ar eich cynhwysion a'r tywydd.
 4. Trowch y toes allan i fwrdd wedi ei ffynnu a'i glinio am tua 5 munud. Os yw'r toes yn rhy gludiog, cribiwch â mwy o blawd bara , llwy fwrdd ar y tro.
 1. Rhowch y toes mewn powlen wedi'i halogi. Troi toes drosodd fel bod y brig hefyd wedi'i ysgafnu'n ysgafn.
 2. Gorchuddiwch â thywel gegin glân neu lapio plastig a gadewch i'r toes godi mewn lle cynnes, di-drafft am oddeutu awr neu hyd nes ei dyblu mewn maint.
 3. Punchwch y toes. Gorchuddiwch hi eto a gadewch iddo godi am 45 munud arall.
 4. Punchwch y toes yr ail dro. Trowch allan i fwrdd neu arwyneb wyneb ysgafn a chodi'r toes yn fyr.
 5. Torrwch y toes yn hanner. Siâpwch bob hanner i mewn i dart cylch bach.
 6. Gosodwch daflen pobi. Chwistrellwch y daflen gyda cornmeal, dewisol.
 7. Rhowch y ddau darn crwn ar y daflen pobi, gorchuddiwch, a gadewch i'r toes godi am tua 45 munud neu hyd nes ei dyblu'n fawr.
 8. Tociwch dail ar 375 gradd F am 35 munud neu hyd nes bydd y bara yn swnio'n wag wrth ei dapio.
 9. Tynnwch o'r ffwrn a gadewch tocynnau yn oer ar rac.
 10. Gellir lapio dail mewn plastig ac wedi'i rewi ar gyfer yn ddiweddarach.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 108
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 814 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)