Custard Corn Hufenog

Mae'r rysáit cwrtard corn hwn yn ysgafn ond yn dal yn gyfoethog ac yn foddhaol. Mae'n gwneud dysgl ochr wych ar gyfer pob math o gig. Gan fod y cwstard yn feddal ac yn hufenog, yn wydr, mae'n gwneud gêm wych ar gyfer pethau fel porc barbeciw, stêc wedi'u grilio, a physgod wedi'u ffrio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cyfunwch yr ŷd, hufen, llaeth, halen a cayenne mewn sosban fawr. Dewch â'r cymysgedd i fudferu dros wres canolig, gan droi'n aml. Tynnwch y sosban o'r gwres a gadewch i'r gymysgedd oeri ychydig.

2. Arllwyswch y cymysgedd yn ofalus i mewn i gymysgydd a phwri hyd nes bod yn llyfn iawn. Rhowch o'r neilltu.

2. Cynhesu'r ffwrn i 325 gradd F. Manwch chwech o rwbenni 6-ounce a'u rhoi mewn dysgl pobi o 13 modfedd.

3. Cyfunwch yr wyau a'r melyn wy mewn powlen fawr a chwisg am 30 eiliad.

Ychwanegwch y gymysgedd custard cynnes yn araf i'r wyau, 1/2 cwpan mewn cwpan ar y tro, gan droi nes ei gymysgu. Rhowch y gymysgedd i mewn i'r cregynenau paratowyd.

4. Arllwyswch dŵr tap poeth i'r dysgl pobi i ddod tua hanner ffordd i fyny ochrau'r ramekins. Pobwch am 30 i 35 munud, neu hyd nes y bydd y cwrtard corn wedi'i osod. Tynnwch y ramekins o'r dŵr yn y dysgl pobi a gadewch i chi oeri am 10 munud cyn ei weini.

5. Gallwch chi fwyta'r cwartorden corn yn union o'r ramekins, neu gallwch ddatgloi a gweini ar blatiau. I ddadleoli, rhedeg cyllell rhwng y cwstard a'r ramekin i'w rhyddhau, a gwrthdroi drosodd i plât.

Nodiadau a Chynghorion Rysáit

• Gallwch ychwanegu ychydig mwy o flas i'r rysáit hwn, trwy rostio'r corn yn gyntaf. Lledaenwch yr ŷd mewn haen singel ar daflen pobi a'i rostio mewn ffwrn 350 ° F nes ei fod yn frown euraidd, tua 15 i 20 munud. Paratowch y rysáit fel y'i cyfarwyddir.

• Os ydych chi'n defnyddio ŷd ffres ar gyfer y rysáit hwn, y ffordd orau o gael gwared â chnewyllyn corn yw sefyll clust yr ŷd ar ei ben mewn bowlen bas a defnyddio cyllell sydyn, torri'r cnewyllyn o'r cob. Ar gyfer prydau lle yr hoffech fwy o blas corn, fel y cwstard corn hufenog hwn, ar ôl torri'r cnewyllyn, cefnwch y cyllell felly rydych chi'n defnyddio'r ochr ddall a'i wasgu i lawr hyd y glust i wthio gweddill yr ŷd a'i laeth.

Rysáit a olygwyd gan Kathy Kingsley.Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 361
Cyfanswm Fat 31 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 375 mg
Sodiwm 661 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)