Deall Aminos Coconut

Mae aminos cnau coco yn gynnyrch o saws cnau coco (hynny yw, y siwgr a gynhyrchir o dorri'r palmwydd cnau coco) a halen y môr. Mae ganddynt flas hallt, sy'n debyg i saws soi, gyda chyffyrddiad o melysrwydd, er nad yw dyfnder y blas yn debyg iawn i'r saws soi. Mae aminos cnau coco yn ddewis newydd poblogaidd i sesiynau tymheru fel Bragg's Liquid Aminos neu tamari .

Y brand mwyaf poblogaidd yw Coconut Secret, sef yr hyn mae fy Fwydydd Cyfan lleol yn ei gario, ond mae sawl brand arall ar gael yn rhwydd ar-lein, ac mae gan bob un ohonynt gynhwysion ychydig yn wahanol.

A yw Coconut Aminos Gluten-Am Ddim? Ydyn nhw'n Vegan?

Ydw. Mae aminos cnau coco yn rhydd o glwten a vegan . Yr unig gynhwysion mewn aminos cnau coco yw saws coconut (siwgr) a halen. Mae ychydig o frandiau'n ychwanegu siwgr cnau coco neu ychydig o finegr cnau coco, ond maent i gyd yn rhydd o glwten a vegan.

Pam mae Coconut Aminos Yn sydyn felly Poblogaidd?

Ymddengys i aminoau cnau coco fod yn boblogaidd am amrywiaeth o resymau: maent yn addas ar gyfer diet vegan amrwd , maen nhw'n boblogaidd ymhlith bwytawyr diet paleo, maent yn rhydd o glwten ac yn rhydd o soi ac maent yn is mewn sodiwm nag opsiynau eraill, fel saws soi neu tamari . Maent hefyd yn fwyd glycemig isel, sy'n eu gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer diabetics. Ac wrth gwrs, mae cynhyrchion cnau coco yn hynod o boblogaidd ar hyn o bryd, yn aml fel dirprwy llaeth .

Ymddengys bod gan aminos Coconut hefyd dîm marchnata eithaf da, ond nid ydynt mewn gwirionedd yn gwneud unrhyw hawliadau iechyd anhygoel, gan fod llawer o farchnadoedd bwyd ffasiynol eraill yn dueddol o wneud.

Yn hytrach, maent yn cadw at y ffeithiau wrth hyrwyddo manteision iechyd eu cynnyrch a'u cymharu ag eraill ar y farchnad. Digon teg. Manteision defnyddio aminos cnau coco yn lle saws soi, y crewyr sy'n honni, yw bod eu cynnyrch yn is mewn sodiwm na saws soi (eto mor flasus), heb glwten ac yn cynnwys mwy o asidau amino.

Siopa ar gyfer Aminos Coconut

Mae'r rhan fwyaf o groserwyr Bwydydd Cyfan yn stocio aminos cnau coco nawr, ac rwyf wedi eu gweld mewn ychydig o siopau bwydydd naturiol annibynnol hefyd. Mae gan un cynhyrchydd restr lawn o siopau ar eu gwefan yn ogystal ag opsiynau siopa ar-lein ar gyfer yr Unol Daleithiau, Canada, y DU, yr Iseldiroedd a Seland Newydd.

Sut i ddefnyddio Aminos Coconut

Gellir defnyddio aminos cnau coco fel disodli di-glwten ar gyfer saws soi. Defnyddiwch aminos cnau coco i ddisodli'r saws soi yn uniongyrchol mewn dim ond unrhyw rysáit mewn cymhareb 1: 1.

Gallant hefyd gael eu defnyddio fel gwellaydd blas cyffredinol. Rhowch gynnig ar ychydig o lysiau wedi'u stemio, ysgafnwch ychydig ar salad neu ychwanegu dash at eich hoff salad quinoa, chwistrellu llysiau , neu ychydig o ddysgl sawrus.