Espresso Martini

Mae ryseitiau Martini blasog coffi yn boblogaidd iawn heddiw, ac mae'r fersiwn hon o'r espresso Martini yn defnyddio espresso oer er mwyn rhoi gic caffeiniog iddo na allwch ddyblygu gyda gwirodydd coffi yn unig.

Rysáit sylfaenol iawn yw hon i espresso Martini ac mae'n eithaf hawdd ei gymysgu. Y rhan orau yw ei bod hi'n debygol bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch yno yn eich bar neu'ch cegin . Mae'n cynnwys syniad o siocled i ychwanegu dimensiwn ac oherwydd nad creme de cacao yw gwirod hufenog, rydych chi'n dal i gadw'r proffil martini sych gwych hwnnw.

Mae hyn yn wych fel diod ôl-ginio , coctel awr hapus neu ar unrhyw adeg, rydych chi'n dymuno cael coctel a phecyn bach ar yr un pryd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgwr coctel gyda rhew.
  2. Ysgwyd yn dda.
  3. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Espresso Fawr Martini

Fel gydag unrhyw fodca Martini , bydd y fodca a ddewiswch yn penderfynu ar ansawdd cyffredinol y ddiod. Wedi dweud hynny, mae yna rai blasau trwm yma felly nid yw'n hollbwysig eich bod yn arllwys y fodca gorau sydd gennych mewn stoc. Mae yna rai vodkas sy'n gyfeillgar i'r gyllideb sydd ar gael, ac ni ddylech chi oedi cyn defnyddio un ohonynt yn y coctel hwn.

Os ydych chi eisiau camu eich Espresso Martini i fyny i ffwrdd arall, defnyddiwch fodca ysgafn. Ar y llaw arall, gallwch sgipio'r creme de cacao yn gyfan gwbl ac yn dechrau gyda ffoncedi neu fodca fanilla hefyd.

Defnyddiwch Espresso Fawr

Un elfen y coctel hwn sydd bwysicaf yw'r espresso. Yn y byd coffi-ymwybodol heddiw , byddai'n drueni defnyddio unrhyw beth heblaw cwpan wych o espresso i wneud Martini.

Os oes gennych chi peiriant espresso, ewch ymlaen a thynnwch ychydig o ergydion a'u rhoi yn y rhewgell ar gyfer oeri cyflym. Mae'n bwysig ychwanegu espresso oer i'r ysgawr, fel arall bydd eich rhew yn toddi yn rhy gyflym a thaflu'r balans cyfan.

I'r rheini nad oes ganddynt beiriant espresso neu o leiaf pot moka, mae yna rai espressos barod i'w diod gwych ar gael. Mae nifer o siopau coffi ledled y byd yn crafu eu coffi a gwerthu poteli neu ganiau ar-lein ac mewn siopau. Archwiliwch yr opsiynau hyn gan fod rhai darganfyddiadau gwych yno sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn y mae Starbucks yn ei gynnig.

Mae brand braf o espresso oer yn Coffi Uchel Brew. Mae'r cwmni Austin, Texas-seiliedig hwn yn arbenigo mewn coffi oer-brew ac yn gwerthu caniau 8-ounce. Mae eu blasau yn cynnwys Black & Bold, Double Espresso, Caramel Salted, Vanilla Mecsicanaidd a Mocha Chocolate Siocled. Mae pob un ohonynt yn ysblennydd a byddant yn gwneud espresso Martini gwych.

Pa mor gryf ydy'r Espresso Martini?

Rhwng y caffein a'r alcohol, nid Espresso Martini yw'r coctel mwyaf ysgafn y gallech ei yfed. Fel gyda'r rhan fwyaf o Martinis, mae'n gymharol gryf o gwmpas ABV 23 y cant (46 prawf) .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 125
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 5 mg
Carbohydradau 4 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)