Ffeithiau Tyrmerig ac Iechyd

Mae sbeis tyrmerig aur yn gysylltiedig â sinsir

Mae turmerig yn aml yn cael ei ddryslyd a'i roi yn lle saffron , oherwydd nid yn unig y mae ganddo flas cryf iawn, mae hefyd yn troi bwydydd yn liw melyn euraidd. Mae tyrmeric yn aml yn cael ei gipio fel tiwmper, gan hepgor y llythyr cyntaf r. Dysgwch am y sbeis glaw hwn a sut i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o.

Amdanom Turmeric

Gelwir tyrmerig yn botanegol fel Curcuma longa, sy'n deillio o'r hen enw Arabaidd ar gyfer y planhigyn kurkum y gwyddom yn well fel saffron.

Eto mae'r sbeis hwn yn aelod o'r teulu sinsir ac nid yw'n gysylltiedig â saffron. Fel sinsir, gwraidd y planhigyn tyrmerig sy'n cael ei ddefnyddio fel sbeis, fel arfer mewn ffurf sych.

Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd o'r Dwyrain Pell, defnyddir y gwreiddyn tyrmerig ffres a'i storio'n debyg iawn i sinsir. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i dyrmeric ffres mewn marchnadoedd Asiaidd arbenigol yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r gwreiddyn yn cael ei glustio'n gyffredinol i amlygu ei gig melyn llachar, yna ei ferwi, ei sychu, a'i ddaear i mewn i bowdwr. Mae tyrmerig yn rhoi cynhwysyn blaenllaw yn saws Caerwrangon yn lliw llachar, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i liwio bwydydd eraill fel menyn, caws a diodydd ffrwythau. Mae'n hoff o fwydydd Dwyrain Canol ac Asiaidd a chymysgeddau sbeis megis cyri.

Tyrmerig ac Iechyd

Mae astudiaethau diweddar yng Ngholeg Feddygol San Ioan yn awgrymu y gallai nodweddion tyrmerig gael nodweddion iachau. Mae moleciwlau curcumin mewn tyrmerig yn ymgysylltu â waliau celloedd bilen, yn eu sefydlogi ac yn hybu eu gwrthwynebiad i haint.

Fodd bynnag, caiff y curcumin ei fetaboli'n gyflym gan yr afu a'r wal ddestro, gan gyfyngu ar ei effeithiolrwydd, ac eithrio pan gaiff ei gymryd ar y cyd â phupur du (sy'n cynnwys piperin ). I fanteisio ar yr eiddo iachogedig hyn a awgrymir o dwrmeg, awgrymir y bydd pupur du hefyd yn cael ei ychwanegu at ryseitiau sy'n cynnwys tyrmerig.Mae tyrmerig hefyd yn cymhorthion mewn problemau treulio, poen arthritis, poen menstruol, llosg y galon, cerrig galon, a thlserau stumog. Ymgynghorwch â'ch meddyg cyn hunan-drin gydag unrhyw berlysiau, sbeis, neu ateb cartrefopathig arall.

Mwy am Ryseitiau Turmerig a Thyrmerig

• Ffeithiau Tyrmerig a'ch Iechyd
Dewis Tyrmerig, Storio a Chyngor Coginio
• Beth yw tyrmerig? Cwestiynau Cyffredin


Llyfrau coginio

Savoring the Spice Coast of India
Coginio Indiaidd Cyflym a Hawdd Madhur Jaffrey
Perlysiau a Sbeisys: Cyfeirnod y Cogydd
The Guide Spice Guide to Perlysiau a Sbeisys
Mwy o Llyfrau Coginio