Storio Cymysgedd Spice a Chyngor Coginio

Golau, lleithder, a gwres yw elynion o berlysiau a sbeisys

Storio Cymysgedd Sbeis

Oni bai eich bod chi'n defnyddio sbeis penodol yn cyfuno llawer neu'n bwriadu rhannu swp i roi fel anrhegion, peidiwch â chynllunio i wneud swp anferth ar unwaith. Y peth gorau yw gwneud llwythi llai y gellir eu defnyddio o fewn mis. Mae sbeis yn colli potency a blas dros amser.

Golau, lleithder a gwres yw'r gelynion gwaethaf o sbeisys, felly cadwch nhw mewn cynhwysydd wedi'i selio'n dynn mewn lle cŵl, tywyll. Er y gallai fod yn fwy cyfleus, ni ddylech storio'ch sbeisys ger eich stôf neu mewn raciau agored ar y cownter.

Cynghorion a Syniadau Cymysgedd Sbeis

Mae cymysgedd sbeis cartref yn tueddu i gael blas llawer mwy disglair. Fel bob amser, mae croeso i chi eu haddasu i'ch chwaeth personol eich hun. Dyma rai awgrymiadau a awgrymiadau i'ch helpu i wneud cymysgeddau sbeis llwyddiannus:

• Mae cyfuniadau spice yn gwneud anrhegion ardderchog ar gyfer pob achlysur. Cofiwch gynnwys awgrymiadau defnydd ar y tag rhodd.

• Bydd powdrau cyri a chymysgedd sbeis , yn enwedig y rhai sy'n cynnwys cayenne, powdr chili, paprika a phupur coch, yn cadw eu potensial yn hirach os byddwch yn eu hatgyweirio.

• Ar gyfer blas mwy dwys, bydd llawer o ryseitiau cyfuniad sbeis yn argymell tostu sbeisys cyfan dros wres uchel mewn sgilet sych, trwm cyn eu gwaredu i mewn i bowdr. Mae hyn yn helpu i ryddhau mwy o flas o'r sbeisys. Cynhesu, tra'n troi, hyd nes y gallwch ei arogli. Gadewch oer cyn malu.

• Crush perlysiau sych rhwng eich palmwydd cyn ychwanegu at gymysgeddau sbeis. Bydd hyn yn rhyddhau'r olew ac felly'n cynhyrchu mwy o flas.• Os o gwbl bosib, prynwch sbeisys cyfan a thaflu eich hun fel y mae eu hangen arnoch. Bydd y blas yn fwy cryf. Prynwch grinder coffi rhad a'i gadw'n llym ar gyfer malu sbeisys. Mae'n rhaid glanhau glanhau da ar ôl pob llall.

• Marciwch boteli sbeis gyda'r dyddiad a brynwyd fel eich bod chi'n gwybod pryd i gael eu disodli.• I gael y profiad blas mwyaf posibl, dylid disodli perlysiau cyfan sych a sbeisys yn flynyddol ac yn disodli'r tir neu'r powdwr bob chwe mis.

• Os yn bosibl, prynwch berlysiau a sbeisys wedi'u pacio mewn tuniau neu boteli. Nid yw ceffylau a phecynnu plastig yn hollol ddiddorol ac yn gadael golau i mewn. Gallai'r perlysiau fod y tu hwnt i'w blaen cyn i chi eu agor hyd yn oed.

• Efallai na fydd prynu mewn swmp siopau bob amser yn smart. Weithiau caiff y biniau eu hail-lenwi, gan gymysgu hen gyda newydd. Prynu llawer o berlysiau a sbeisys mewn siop enwog sy'n mwynhau traffig mawr. Gyda mwy o drosiant, mae'r sbeisys yn debygol o fod yn fwy ffres.

Mwy am Gymysgedd Sbeis a Ryseitiau Cymysgedd Sbeis:

• Storio Cymysgedd Spice a Chyngor Coginio


Siart Perlysiau a Chwistrell

Dyma siart cyfeirio gyflym i'ch helpu i ddewis perlysiau a sbeisys ar gyfer prydau penodol.

Ffa (sych) cwmin, cayenne, chili, persli, pupur, sage, sawrus, teim
Cig Eidion basil, bae, chili, cilantro, cyri, cwmin, garlleg, marjoram, mwstard, oregano, persli, pupur, rhosmari, sage, sawrus, tarragon, thyme
Breadau anise, basil, caraway, cardamom, sinamon, coriander, cwin, dill, garlleg, croen lemwn, croen oren, oregano, hadau pabi, rhosmari, saffron, saws, tym
Caws basil, garaw, hadau seleri, cerddi, chili, cywion, coriander, cwin, dill, garlleg, gwisgoedd, lemonog, marjoram, mintys, mwstard, nytmeg, paprika, persli, pupur, sage, tarragon
Cyw iâr corsi, basil, bae, sinamon, cyri, dill, ffenigl, garlleg, siwmpen lemongrass, mwstard, paprika, rhosmari, saffrwm, sage, sawrus, tarragon, thyme
Corn chili, curry, dill, marjoram, persli, blasus, teim
Wyau basil, cermon, chili, cywion, cyri, dill, ffeninel, sinsir, croen lemon, marjoram, oregano, paprika, persli, pupur, sage, tarragon, tyme
Pysgod anise, basil, bae, cayenne, hadau seleri, cywion, cyri, ffenelin dill, garlleg, sinsir, croen lemwn, mwstard, oregano, persli, rhosmari, teim, saffrwm, saws, sawrus, tarragon, marjoram
Ffrwythau allspice, anise, cardamom, sinamon, ewin, coriander, sinsir, mintys
Oen basil, bae, sinamon, coriander, cwmin, cyri, dill, garlleg, marjoram, mintys, mwstard, oregano, persli, rhosmari, sawrus, tarragon, teim
Tatws basil, garaw, hadau seleri, cerddi, cywion, coriander, dill, marjoram, oregano, paprika, persli, hadau pabi, rhosmari, tarragon, tyme
Gwisgo Salad basil, hadau seleri, cywion, dill, ffenigl, garlleg, marchog, marjoram, mwstard, oregano, paprika, persli, pupur, rhosmari, saffrwm, tarragon, tyme
Saladiau basil, carafan, cywion, dill, garlleg, croen lemwn, lovage, marjoram, mintys, oregano, persli, rhosmari, tarragon, tyme
Cawliau basil, bae, cermon, chili, cywion, cwin, dill, ffenigl, garlleg, marjoram, persli, pupur, rhosmari, saws, blasus a thyme
Melysion allspice, angelica, anise, cardamom, sinamon, ewin, ffenigl, sinsir, croen lemon, mace, nytmeg, mintys, croen oren, rhosmari
Tomatos basil, bae, hadau seleri, sinamon, chili, curry, dill, ffenigl, garlleg, sinsir, ffeil gumbo, lemongrass, marjoram, oregano, persli, rhosmari, sawrus, tarragon, teim