Gelwir Blodau Zucchini Stuffed 'Çiçek Dolması'

Mae blodau zucchini wedi'u stwffio, neu 'çiçek dolması' (chee-CHECK 'dole-MAH'-suh), yn enghraifft wych o flodau bwytadwy ac yn un o fy hoff dymor' Twrci ', neu ddechreuwyr pob amser. Mewn bwyd Twrcaidd, mae 'dolma' yn golygu rhywbeth wedi'i stwffio, ac mae 'sarma' yn golygu rhywbeth wedi'i lapio .

Mae blodau zucchini wedi'u stwffio â blas ysgafn, blasus ac yn edrych yn syfrdanol ar unrhyw fwrdd. Mae'r dameithrwydd hwn yn fwyaf cyffredin ym mhencarthau Aegean Twrci yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf pan mae blodau zucchini yn ffres ac yn ddigon. Mae hefyd wedi cael ei ail-ddarganfod gan lawer o fwytai tsic yn Istanbul a dinasoedd mawr eraill.

Mae pob math o 'dolma' yn fater o falchder i gogyddion Twrceg, ond mae blodau zucchini wedi'u stwffio yn meddu ar sefyllfa ddiddorol iawn ymhlith "stwffwyr a chludwyr," gan eu bod yn hynod o fraint, a rhaid i chi gael lefel y sesiynau tyfu yn iawn fel nad yw gorchfygu blas y blodau.

Os ydych chi'n tyfu zucchini yn eich gardd, dewiswch eich blodau yn ffres a choginiwch eich 'dolma' ar unwaith ar gyfer y blasau mwyaf anhygoel. Gallwch hefyd brynu blodau zucchini mewn nifer o stondinau fferm a marchnadoedd cynnyrch ffres. Rhowch gynnig ar y rysáit hon ar gyfer blodau zucchini wedi'u stwffio Rwy'n paratoi gartref.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ymdrin â'ch blodau sboncen yn ysgafn iawn er mwyn osgoi cleisio neu dorri. Peidiwch â'u golchi oherwydd bydd hyn yn peri i'r petalau cain gadw at ei gilydd.
 2. Paratowch eich blodau ar gyfer stwffio trwy gael gwared ar unrhyw ddail gwyrdd ar y gwaelod yn ysgafn. Rhowch nhw o'r neilltu.
 3. Nawr mae'n bryd paratoi'r stwffio. Yn gyntaf, rhowch sosban bas ar fflam cyfrwng a ffrio'r winwns yn yr olew olewydd nes eu bod yn feddal ac yn llai.
 4. Ychwanegwch y cnau pinwydd a'u brownio.
 1. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sych eraill a chymysgwch yn dda.
 2. Ewch yn y dŵr, yna dewch â berw. Gorchuddiwch a fudferwch dros wres isel nes bod y dŵr bron yn cael ei amsugno. Fe wyddoch ei fod yn barod pan fyddwch chi'n cael cymysgedd bregus o reis wedi'i hanner coginio.
 3. Unwaith y bydd eich llenwad yn cwympo digon i'w drin, gallwch ddechrau stwffio'ch blodau. Trwy drin pob blodyn yn ofalus, llenwch ganol pob un gan ddefnyddio llwy fach a phlygu'r cynnau petal dros ben y stwffio fel eu bod yn gorgyffwrdd, gan orchuddio'r llenwad yn llwyr.
 4. Gwnewch eich gorau i beidio â gor-lifio'r blodau. Mae angen i chi adael digon o le i'r reis ehangu wrth iddynt goginio. Peidiwch â phoeni, mae'n cymryd rhywfaint o ymarfer i'w gael yn iawn, ond unwaith y bydd eich bysedd yn arfer da, mae stwffio'n hawdd!
 5. Wrth i chi stwffio pob blodyn, rhowch y naill ochr a'r llall wrth linell waelod padell bas arall. Gallwch chi ddechrau ail haen os oes angen, ond mae eu cadw i haen sengl bob amser yn well.
 6. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i'r sosban i gwmpasu'r blodau wedi'u stwffio, ond dim mwy. Rhowch tua 2 lwy fwrdd o olewydd ychwanegol dros y cymysgedd ac ychwanegwch ychydig o halen i'r dŵr.
 7. Dodwch y sosban i ferwi meddal, yna ar unwaith gostwng y gwres yn isel a'i orchuddio. Dylai'r blodau ymfudo'n ysgafn iawn gyda'r gorchudd arno nes bod yr holl ddŵr yn cael ei amsugno.
 8. Tynnwch y sosban o'r gwres a gadewch iddo barhau i stêm nes ei fod yn oeri i dymheredd yr ystafell. Os oes gormod o ffurfiau cyddwysiad ar y clawr, gorchuddiwch y sosban gyda thywelion papur a chau'r clawr drosynt gan adael i'r blodau barhau i stêm.
 9. Pan fydd y blodau wedi oeri i lawr, byddant yn dod yn fwy cadarn ac yn haws i'w dynnu oddi ar y sosban. Tynnwch bob un yn ysgafn â'ch bysedd yn ofalus i beidio â'i niweidio, neu'r blodau eraill o'i gwmpas.
 1. Rhowch bob 'dolma' ar ddysgl gweini addurnol sy'n creu pentwr ar hap, cwchwch nhw gyda mwy o olew olewydd ac addurnwch y plât gydag ychydig o flodau zucchini ffres, os dymunir.

Mae blodau zucchini wedi'u stwffio, fel dillad wedi'u tyfu a'u tynnu yn Twrcaidd eraill, yn cadw'n dda yn yr oergell am ychydig ddyddiau fel y gallwch eu gwneud yn y blaen.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 351
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 625 mg
Carbohydradau 51 g
Fiber Dietegol 9 g
Protein 11 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)