Gwnewch Saws Gwyn Braster Isel Heb Menyn

Mae saws gwyn hufen, a elwir yn bechamel yn y byd coginio, yn cael ei wneud trwy ddefnyddio symiau cyfartal o fenyn a blawd, sy'n cael eu coginio gyda'i gilydd i ffurfio roux . Unwaith y bydd y roux wedi ffurfio, mae llaeth, hufen, neu broth wedi'i ychwanegu'n araf i gwblhau'r saws. Mae'r saws gwyn sylfaenol hon yn un o'r pum saws mam ac yn fan cychwyn ar gyfer llawer o sawsiau eraill. Mae bechamel clasurol yn saws cyfoethog, hufennog, di-lwm, sy'n uchel iawn mewn braster.

Sut i wneud Saws Gwyn Braster Is

Os ydych chi'n ceisio lleihau faint o fraster sy'n ei gymryd neu os nad yw'n well gennych fersiwn braster is o'r saws clasurol hwn, gallwch wneud saws gwyn braster is yn hawdd gyda dim ond dau gynhwysyn. Mae dileu'r menyn yn lleihau'r lefelau braster yn llwyddiannus. Bydd angen i chi gasglu'r canlynol:

Dilynwch y camau hyn yn syml:

Amrywiadau Sau Gwyn

Unwaith y byddwch wedi meistroli'r rysáit saws gwyn braster isel sylfaenol, gallwch ddechrau arbrofi gyda rhai amrywiadau clasurol.

Y Defnydd Defnyddiol ar gyfer Saws Gwyn

Yr awyr yw'r terfyn gyda sut y gallwch ddefnyddio'r saws gwyn.

Gan ddechrau gyda pharatoadau syml, gallwch chi leio'r saws gwyn dros eich hoff lysiau. Mae cennin, blodfresych, asbaragws a brocoli wedi'u coginio neu eu rhostio'n arbennig o flasus. Os ydych chi am ymgorffori'r saws mewn prydau eraill, edrychwch ddim ymhellach na chaserol. Mae defnyddio saws gwyn neu gawl fel sylfaen ar gyfer caserol yn darparu blas dwfn, cyfoethog a pharau yn arbennig o dda gyda llysiau gwraidd.

Mae saws Bechamel yn gynhwysyn allweddol mewn lasagna clasurol a moussaka Groeg. Mae'r ddau ohonyn nhw yn brydau haenog all-yn-un sy'n berffaith pan fydd angen i chi fwydo dorf. Yn gyfoethog ac yn foddhaol, gall y ddau gynnwys unrhyw nifer o lysiau, megis zucchini , tatws, neu sbigoglys.

Nid yw saws gwenyn yn unig ar gyfer cinio. Mae saws Mornay yn flasus dros wyau wedi'u pwyso. Mewn gwirionedd, mae wyau Mornay yn glasur Ffrangeg ac yn amrywio ar wyau Benedict (a wneir yn draddodiadol gyda saws hollandaise). Am broffil blas gwahanol, rhowch selsig brecwast i'ch saws gwyn ar gyfer troelliad ar grefi clasurol Deheuol.

Mae saws gwyn yn ganolfan amlbwrpas ar gyfer sawl math o brydau. Mae'n hawdd ei newid o saws cyfoethog braster uchel i fersiwn braster is.