Gŵyl Bun Cheung Chau

Bob Flwyddyn, mae Ynys Tiniest Hong Kong yn Arddangos ei Ddathliad mwyaf Lliwgar

Oni bai eich bod wedi ymweld â Hong Kong, mae'n debyg nad ydych chi wedi clywed am Cheung Chau, ynys fach, dumbbell, tua 12 cilomedr i'r de o dir mawr Hong Kong. Mae cymuned pysgota sy'n dibynnu bron yn unig ar y môr i'w fyw, mae Cheung Chau yn gymysgedd chwilfrydig o'r modern a'r traddodiadol. Mae tacsis dŵr a fferi yn cystadlu â sampans am le yn yr harbwr llawn. (Mae ymwelwyr sy'n cymryd y daith fferi un awr o'r tir mawr yn aml yn synnu i ddarganfod nad yw cerbydau modur yn cael eu caniatáu ar yr ynys).

Ond beth sy'n gwneud Cheung Chau wirioneddol amlwg yw mai dim ond bŵn blynyddol y byd yn unig y mae'n ei gynnal yw mai dim ond bŵl bŵn flynyddol y byd ydyw.

Gŵyl y Bun Hills

Mae hynny'n iawn, ŵyl byn. Fe'i gelwir hefyd yn "Festival of the bun hills", mae'r dathliad pedwar diwrnod yn cynnwys baradau, perfformiadau opera, a phlant wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd lliwgar. Ond y nodwedd fwyaf ysblennydd yn bell yw tyrau'r bwa - strwythurau bambŵ mawr nifer o straeon yn uchel, wedi'u pentyrru â bwiau melys. Mae'r tyrau bwa wedi'u lleoli o flaen y deml Pak Tai, a adeiladwyd yn 1783 i goffáu Pak Tai, Taoist Dduw y Môr. Mae sawl teml yn Hong Kong yn anrhydeddu Pak Tai sydd, yn ôl y chwedl, yn taflu tywysog y drwg allan o'r nefoedd. Yn bwysicach fyth i drigolion Cheung Chau, fodd bynnag, yw ei rôl honedig wrth ysgogi môr-ladron sydd wedi lansio cyfres o ymosodiadau ar yr ynys.

Yn ôl lori lleol, daeth yr ymosodiadau i ben ar ôl i'r deml gael ei hadeiladu.

Rasio ar gyfer Bunnau

Mae'r brychau, sydd wedi'u bendithio, yn cael eu dosbarthu i'r bobl ar ddiwrnod olaf yr ŵyl. Yn draddodiadol, fe wnaeth dynion gystadlu mewn ras i ddringo'r tyrau a chymryd cymaint o buniau â phosib. Ym 1978, cwympodd un o'r tyrau, anafu nifer o bobl.

Y ddamwain drasig a orfodir i awdurdodau ganslo'r gystadleuaeth. Fodd bynnag, adolygodd y trefnwyr y gystadleuaeth yn 2005. Er mwyn sicrhau diogelwch cyfranogwyr a gwylwyr, mae'r tyrau bellach wedi'u gwneud o ddur, wedi'u gorchuddio â sgaffaldiau bambŵ i edrych yn fwy dilys. Rhaid i ddarpar ddringwyr gael cwrs hyfforddi i ddysgu sgiliau mynydda sylfaenol. Ar ddiwedd y cyfnod hyfforddi, dewisir deuddeg rownd derfynol i gystadlu yn y gystadleuaeth sgramblo. Yn dilyn y ras unigol, mae nifer o dimau'n cystadlu mewn cyfnewidfa.

Dechrau yn 2007, defnyddiwyd bolli replica yn y gystadleuaeth crafu brychau. Mae hyn i sicrhau diogelwch y cystadleuydd, gan y gallai breniau golau ddod yn llithrig mewn tywydd gwlyb. Fodd bynnag, bydd y gwylwyr yn dal i allu casglu bolli o'r tair prif bont ty.

Gwreiddiau Gŵyl Bun Cheung Chau

Nid yw gwreiddiau'r bŵl yn glir. Yn ôl un ffynhonnell, mae'n coffáu yr ynyswyr a laddir gan fôr-ladron, ac y gallai eu gwirodydd barhau i faglu'r ynys. Fel gyda'r Gŵyl Ysbryd Hungry, mae ynyswyr yn darparu bwyd ac offer bapur llosgi er mwyn cymell yr enaid hynod rhyfeddol. Mae'n debyg ei fod hefyd wedi'i gynllunio i dalu teyrnged i Pak Tai. Mae'r wyl yn disgyn ychydig cyn dechrau'r tymor pysgota, felly mae anrhydeddu'r duw yn un ffordd i sicrhau tywydd teg a dal da.

Os ydych chi'n mynd ...

Ffaith hwyl: yn draddodiadol, mae'r ynys gyfan yn mynd yn llysieuol am dri diwrnod yr ŵyl - hyd yn oed mae McDonalds yn gwerthu byrgyrs llysieuol .

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â Hong Kong ym mis Mai, pan fydd yr ŵyl fel arfer yn digwydd, mae'n werth taith ochr i'r ynys i gymryd y dathliad anarferol hwn. Yn y cyfamser, dyma rai ryseitiau sylfaenol i chi eu mwynhau:

Cael mwy o wybodaeth ar Ŵyl Bun Bun Cheung Chau:

Carnifal Bun Cheung Chau - O Extras Hong Kong: Darganfyddwch fanylion diweddar am yr ŵyl, gan gynnwys amserlen fferi, a gweld lluniau o wyliau'r gorffennol.
Gŵyl Bun Cheung Chau - Gwefan arall gyda gwybodaeth am yr ŵyl. Gweler gwe-gamera ar yr ynys.