Hanes Mango: Cynghorau a Ryseitiau

Mae mangos yn gysylltiedig â chaeadau a phistachios

Mangoes yw'r ffrwythau carreg melys hynod o goed trofannol sy'n cael eu tyfu i raddau helaeth mewn rhanbarthau is-thropig cynnes o gwmpas y byd. Daw'r mango ffurflen unigol Saesneg o'r Mangifera indica Lladin sy'n golygu planhigyn mango-dwyn o India. Mae'r mango yn aelod o'r teulu Anachardiaceae sy'n cynnwys eiddew gwenwyn, cashews a phistachios . Gelwir hefyd yn manga, mangga, mangot, mangou, a mangue mewn rhannau eraill o'r byd.Mae Mangoes wedi cael eu tyfu yn Ne Asia am filoedd o flynyddoedd lawer a chyrhaeddodd Dwyrain Affrica ac wedi hynny ledled y byd. Heddiw, mae'n cael ei dyfu ym Mrasil, Mecsico, yr Indiaid Gorllewinol, a Bermuda, India yn dal i deyrnasu yn oruchaf, gan gyfrif am bron i hanner mangau y byd, tra bod Tsieina yn sefyll fel yr ail gynhyrchydd mangoes mwyaf.

Hanes Mango

Yn frodorol i dde-ddwyrain Asia ac India, mae'r mango yn honni mai ffrwythau ffres y gellir ei ddefnyddio fwyaf yn y byd, gyda chynhyrchiad ledled y byd yn fwy na 17 miliwn o dunelli metrig y flwyddyn. Mecsico yw'r allforiwr mwyaf o fwyd yn y byd.

Amrywiaethau Mango

Wedi'i drin am fwy na 6,000 o flynyddoedd, daw'r mango mewn dros 50 o fathau, yn amrywio o liw gwyrdd, melynllyd, i rwsg, yn aml yn tyfu â phorffor, pinc, oren-melyn, neu goch. Ymhlith y mathau mango mwyaf poblogaidd mae Valencia Pride, Edward, Kent yn ogystal â:

Haden: Dywedir mai mango Indiaidd yw un o'r mathau mango mwyaf blasus.

Yn boblogaidd fel amrywiaeth i dyfu ar eich pen eich hun, cyflwynwyd y tyfuwr mango hwn yn Florida yn gynnar yn yr 20fed ganrif.

Tommy Atkins: Mae gan y mango porffor / coch oes silff hir ac nid yw'n deintio na chwythu yn hawdd. Mae'n fwy darbodus i fewnforio ac felly mae'n cynnwys tua 80% o'r mangoes a werthir yn y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau.

Ataulfo ​​Mango: Wedi'i enwi ar ôl y tyfwr Ataulfo ​​Morales Gordillogolden, mae'r rhain yn felyn ac yn gyffredinol yn pwyso rhwng 6 a 10 ons, gyda phwll tenau a blas melys blasus.

Sut i dorri Mango

Mae mangŵau yn siâp hirgrwn ac mae ganddynt bwll fflat yn uniongyrchol yng nghanol y ffrwythau. Pan fyddwch chi'n torri'r mango i mewn i draean, byddwch yn torri dwy ddarnau cyfochrog ar y naill ochr i'r pwll yn y canol, sydd tua ¾ o fodfedd trwchus yn dibynnu ar faint y mango. Gelwir y ddau geiniog o'r ddau ymyl y mango rydych chi'n eu torri i ffwrdd. Nid oes angen yr adran ganol rydych chi'n ei dorri arnoch. Wrth dorri'r cennin, byddwch yn defnyddio cyllell a roddir i "ciwb" y cnau trwy wneud toriadau yn y naill ochr a'r llall. Dylai pob toriad fod oddeutu ½ modfedd ar wahân, ac ni ddylai'r toriadau fynd drwy'r croen. Unwaith y bydd pob un o'ch cnau wedi cael eu ciwbio, defnyddiwch ymyl gwydr byr i sleid y ciwbiau i ffwrdd o'r croen.

Os ydych chi'n byw mewn hinsawdd gynnes, gallwch chi dyfu eich hun yn hawdd.

Mwy am Rysetiau Mangos a Mango:

• Dewis Mango, Storio, a Rhewi
Blas Mango, Gwead a Chyngor Coginio
• Mango Lore a Legends
• Ryseitiau Mango

Llyfrau coginio

Y Llyfr Mango Mawr: Canllaw gyda Ryseitiau
Llyfr Cook Mongo Mango
Y Llyfr Ffrwythau Eidotig Fawr
Little Cook Hawaiian Mango & Papaya
Mwy o Llyfrau Coginio