Myffiniau Blueberry Perffaith

Mae'r rhain yn hawdd i'w paratoi a'u pobi, ac maent yn rhewi'n hyfryd. Gwnewch nhw ymlaen llaw a'u rhoi nhw'n barod i ailgynhesu ar gyfer gwesteion.

Ar ben y mwdinau laser llaith hyn gyda rhywfaint o siwgr vanilla neu gyfuniad siwgr siân siâp syml (gweler isod).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhoi haint 12 cwpanaid muffin yn hael neu chwistrellu gyda chwistrellu coginio neu chwistrellu pobi.
 2. Cynhesu'r popty i 375 °.
 3. Yn y bowlen o gymysgydd trydan, cyfunwch y menyn a siwgr wedi'i doddi. Peidiwch â chwythu nes ei fod yn llyfn ac wedi'i gymysgu'n dda. Peidiwch â chwythu yn yr wyau, yna guro'n araf yn y darnau llaeth a vanilla ac almon.
 4. Mewn powlen arall, cyfunwch y blawd gyda'r powdr pobi, soda a halen. Curo'n araf i mewn i'r gymysgedd cyntaf nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 1. Gyda llwy suddwla llwy neu rwber, plygu'n ysgafn yn yr llus.
 2. Llenwch y cwpanau muffin a baratowyd tua 2/3 llawn. Ar gyfer muffins unffurf, defnyddiwch sgop cwpan 1/4 neu gwpan mesur i fesur y batter.
 3. Os dymunwch, chwistrellwch gymysgedd o 1 llwy fwrdd o siwgr a thua 1/2 llwy de o sinamon. Neu chwistrellwch siwgr fanila ychydig dros y mwdinau.
 4. Gwisgwch am 18 i 21 munud, neu hyd nes y bydd y myffins yn cael eu brownio'n ysgafn ac y bydd dannedd yn dod allan yn lân pan gaiff ei fewnosod i ganol mwdin.
 5. Gadewch oeri yn y sosban ar rac am 10 munud. Gan ddefnyddio cyllell menyn, rhyddhewch y muffins yn ofalus o'r cwpanau muffin a'u tynnu i rac i oeri yn llwyr. Gweinwch yn syth neu rewi'r muffinau oeri ar rac neu daflen dalen yna trosglwyddwch i fagiau rhewgell a'u labelu. Tywallt ar dymheredd ystafell neu wres yn y microdon neu'r ffwrn.
 6. I ailgynhesu'r muffinau wedi'u rhewi, rhowch muffin heb ei lapio ar dywel bapur neu bapur papur a microdon ar bŵer llawn am tua 25 i 30 eiliad.
 7. I ailgynhesu muffinau wedi'u rhewi yn y ffwrn, lapio mewn ffoil a gwres ar 350 ° am tua 10 i 15 munud.

Yn gwneud 1 dwsin o muffinau.

Cynghorion Arbenigol

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Muffinau Caws Hufen Pwmpen

Muffinau Crumble Afal

Melinau Cnau Mafon

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 249
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 97 mg
Sodiwm 1,034 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)