Picaronau: Donnau Pwmpen a Tatws Melys

Mae pygylliadau yn gaeth yn dda, ac nid dim ond oherwydd eu bod yn toes wedi'i ffrio. Mae ganddynt flas melys sbeislyd hyfryd, math o gacen o sbeis, ond maent yn ysgafn ac yn gynnes ac yn diflasu gyda syrup. Mae'n debyg maen nhw'n addasiad o buñuelos , ond maent yn esblygu i fod yn rhywbeth eithaf gwahanol ac unigryw.

Mae'r toes runny yn cael ei siâp i mewn i gylchoedd lopsided a ffrio dwfn. Mae gwneuthurwyr picarón profiadol yn defnyddio un llaw yn unig i daflu modrwyau bysedd perffaith i'r olew, ond peidiwch â phoeni os yw'n cymryd rhywfaint o ymarfer cyn bod eich donuts yn gylchoedd. Bydd y rhoddion ymarfer yn blasu cystal ag y bo'n dda.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Llenwch pot mawr gyda dŵr a'i ddwyn i ferwi. Ychwanegwch 2 ffyn sinamon, 2 llwy de hadau anise, a 1 llwy de o gefn i'r dwr.
 2. Peelwch y tatws melys, a'u torri'n ddarnau mawr. Torrwch y pwmpen ffres (os nad ydych chi'n defnyddio tun) mewn darnau mawr hefyd.
 3. Ychwanegwch y tatws melys a'r pwmpen ffres i'r dŵr berwi a'u coginio nes eu bod yn feddal. Bydd angen i chi gael gwared ar y pwmpen gyntaf, gan y bydd yn coginio'n gyflymach. Strain a gwarchod 1/2 cwpan y dŵr coginio a gadewch iddo oeri.
 1. Pan fydd y pwmpen a'r tatws yn ddigon oer i'w trin, eu mashio neu eu rhedeg trwy felin fwyd . Gadewch oer. Bydd arnoch angen pwrs tatws melys 3/4 a phwrs pwmpen cwpan 3/4.
 2. Yn y bowlen o gymysgydd sefydlog, diddymwch y burum a'r siwgr yn y cwpan 1/2 o ddŵr coginio a gedwir (ychydig yn gynnes, heb fod yn boeth). Gadewch orffwys am 5 munud.
 3. Ychwanegwch yr wyau, y pwrs tatws melys wedi'u haeri yn halen, y pwrs pwmpen wedi'u hoeri, a'r Pisco a'u cymysgu â'r atodiad bachyn toes nes cymysg yn dda.
 4. Ychwanegwch y blawd yn raddol, a'i gymysgu gyda'r bachyn toes nes ei fod yn llyfn, tua 5 munud. Dylai'r toes fod yn estyn ac yn llyfn, ond yn dal yn gludiog. Os yw'n hylif iawn, gallwch ychwanegu hyd at 1/2 cwpan mwy o flawd.
 5. Gorchuddiwch a gadewch i chi gynyddu mewn lle cynnes nes ei ddyblu mewn swmp, neu tua 2 awr.
 6. Suddiwch yr oren a'r limes a'r sudd wrth gefn. Rhowch y molasses, siwgr, criben oren, cribau calch, sudd oren, sudd calch, 1 ffon seamon, 1 llwy de o gefn, ac 1/2 o ddŵr cwpan mewn sosban fawr a'i dwyn i ferwi, gan droi.
 7. Cynheswch y gwres a'i frechri am 15 munud, neu nes bod y cymysgedd yn tyfu ychydig. Dylai'r cysondeb fod yn debyg i surop crempog, a bydd yn trwchus yn fwy gan ei fod yn oeri. Ymdrechu i gael gwared ar y criben oren a sbeisys oren.
 8. Pan fydd y toes wedi codi, gwreswch yr olew mewn pot i 350 F.
 9. Gwlybwch eich bysedd yn y dŵr hallt. Ffurfiwch y rhoddion trwy gipio darn bach o toes a'i ymestyn i mewn i gylch o gwmpas bysedd, ac yna'n taflu'r toes yn gyflym i'r olew. Coginiwch yn fyr, 20 eiliad neu fwy, ac yna trowch y rhubiau trwy ddefnyddio llwy bren hir.
 1. Coginiwch y donuts yn yr olew nes eu bod yn frown euraidd (tua 30 eiliad yn hirach), yna eu tynnu i bapur papur â llinellau tywel.
 2. Gweini ar unwaith sychu'r syrup cynnes.

Nodiadau Cegin

Gellir cadw cnau dwfn yn gynnes mewn ffwrn 200 F am hyd at 1 awr.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 83
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 15 mg
Sodiwm 72 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)