Plymiadau Almaeneg â Saws Vanilla (Dampfnudeln)

Er bod y rhan fwyaf o Americanwyr fel arfer yn bwyta bwydydd sawrus fel brechdanau, hamburwyr, neu saladau cinio a chaserolau, prydau pasta, neu gig a thatws ar gyfer cinio, mae Almaenwyr yn aml yn osgoi'r sawrus ac yn eu llenwi â nwdls neu dwmplenni sy'n cael eu melysu â chyfansoddiad ffrwythau a saws fanila . Efallai y bydd Americanwyr yn galw hyn yn sgipio y pryd a dim ond cael pwdin. Mae bron pawb yn caru bwyta rhywbeth melys ac yn ei gwneud hi'n brif doriadau i'r atyniad.

Mae'r cromfachau hyn yn caramelize ar y gwaelod, sy'n rhoi bwlch braf iddynt, gyda chysylltiadau meddal.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Diddymwch y burum a 1 llwy fwrdd o siwgr yn y dŵr cynnes. Gadewch i'r gymysgedd sefyll 5 munud neu hyd yn bubbly.
 2. Mewn powlen, trowch 1 llwy fwrdd o siwgr, y llaeth garw, 2 llwy fwrdd menyn wedi'i doddi a'r halen nes bod y siwgr a'r halen yn cael eu diddymu.
 3. Ychwanegwch y gymysgedd yeast bubblio i'r cymysgedd llaeth ac yna ychwanegwch y blawd, gan guro nes i ffurfiau toes llyfn. Ychwanegwch flawd yn ôl yr angen, hyd nes y gall y toes gael ei ffurfio yn bêl feddal.
 1. Trowch y toes i mewn i fwrdd ysgafn a rhowch gludo am 5 munud.
 2. Saim yn ysgafn neu chwistrellwch y bowlen a gosodwch y toes ynddo. Gadewch i'r toes godi mewn lle cynnes nes iddo ddyblu, tua 45 munud.
 3. Punchwch y toes, ei rannu'n 12 darn a siapio'r darnau i mewn i beli.
 4. Rhowch y peli 2 modfedd ar wahân ar ddalen becio o olew ysgafn, gorchuddiwch â thywel glân a gadewch i chi fynd i fan cynhesach nes ei dyblu, tua 45 munud.
 5. Toddwch y 2 lwy fwrdd sy'n weddill mewn sgilt neu sosban 10 modfedd gyda chwys dynn.
 6. Cychwynnwch y 2 llwy fwrdd o siwgr a'r llaeth oer ac yn dod â berw.
 7. Lleihau'r gwres i isel, trefnwch y pibellau yn y sosban a'u gorchuddio.
 8. Mwynhewch am 25 munud heb edrych arno ac yna gwirio.
 9. Cadwch efelychu nes bod y twmplenni wedi amsugno'r holl hylif.
 10. Tynnwch o'r gwres ond cadwch yn gynnes nes ei weini.
 11. Gweini ochr gynnes, gwaelod i fyny, gyda saws vanilla a chyfansoddiad ffrwythau tart.

Gohiriadau

Os oes gennych chi dros ben, rhowch nhw ar ochr plât y gwaelod i fyny a gorchuddiwch â thywel glân, nid plastig. Bwyta'n oer neu ailgynhesu yn y ffwrn ac yn bwyta o fewn 24 awr ar gyfer yr ansawdd gorau.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 303
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 38 mg
Sodiwm 388 mg
Carbohydradau 33 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)