Ramp Chimichurri Saws

Mae saws Chimichurri yn saws clasurol iawn o Ariannin, fel arfer yn cael ei weini â stêc o ryw fath. Fe'i gwneir fel arfer gyda persli a garlleg, yn aml perlysiau eraill, ac yn aml yn sblash o rywbeth asidig fel finegr neu sudd lemwn. Yn yr achos hwn penderfynais mai rampiau fyddai'r stondin berffaith ar gyfer y persli (yr holl ddail gwyrdd lliwgar) a'r garlleg (y bylbiau gwyllt gwyllt hynod).

Beth ydych chi'n mynd i'w wneud â'r saws hwn? Rydych chi'n bwriadu gwasanaethu hyn gyda stêc, pysgod neu fwyd môr, wedi'i grilio neu basnau, efallai o rost o ryw fath . Rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio mewn salad pasta. Rydych chi'n mynd i'w weini yn hytrach na saws cocktail ar gyfer coctel berdys. Rydych chi'n mynd i ledaenu ychydig ar frechdan twrci, neu ychwanegu ychydig at eich salad wyau . Rydych chi'n mynd i droi rhywfaint mewn pot o reis neu risotto . Byddwch yn ychwanegu llwy neu ddau i gawl llysiau. Rydych chi'n mynd i dorri rhywfaint o dan y croen o ddarnau cyw iâr cyn eu clilio. Rydych chi'n mynd i ddefnyddio ychydig ar rai sleisenau bara a brig iawn sydd wedi'u grilio neu eu grisialu gyda chaws gwych ar gyfer crostini gorau'r gwanwyn. Rydych chi'n mynd i gymysgu hyn gyda rhywfaint o ddŵr coginio rhag berwi pot mawr o pasta a'i ddefnyddio i daflu'r nwdls.

Dywedodd fy mhlentyn 12 oed mai hwn oedd un o'r sawsiau gorau yr wyf erioed wedi'u gwneud. Fe wnes i fod mor syfrdanol ag y mae'n debyg y byddwch chi'n ei wneud.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch popeth i mewn i brosesydd bwyd neu gymysgydd a rhowch y uffern allan ohono. Os ydych chi eisiau saws denau, ychwanegwch fwy o olew olewydd, neu gallech chi ychwanegu ychydig o ddŵr.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 265
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 383 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 11 g
Protein 13 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)