Rysáit ar gyfer Khasta Kachori

Mae Khasta yn golygu "crispy" yn Hindi. Mae kachsta khasta blasus yn fyrbryd poblogaidd yng Ngogledd a Chanol India. Un brathiad a byddwch yn gweld pam!

Gellir dod o hyd i'r byrbryd poblogaidd o Ogledd Indiaidd yn y rhan fwyaf o gaffis Indiaidd. Gwnewch swp a'u cadw mewn cynhwysydd tynn aer am hyd at wythnos. Yn syml, ailgynhesu nhw yn eich ffwrn pan fyddwch chi'n barod i fyrbryd ar rai! Mae angen cynhesu'r llong dal am y llenwi felly cadwch hynny mewn cof am amser prep. Dysgwch sut i wneud Khasta Kachori gyda'r rysáit hwn ar gyfer 12 pasteiod o faint canolig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Dechreuwch trwy wneud y crwst. Rhowch yr olew coginio blawn, toddi, llysiau / canola / blodyn yr haul a halen i bowlen gymysgu dwfn. Dewch â'i gilydd gan ddefnyddio eich bysedd.
 2. Nawr, ychwanegwch ychydig o'r dŵr oer iawn ar y tro, gan wneud toes. Cnewch nes bod gennych toes cadarn canolig. Cadwch y llall i orffwys tra byddwch chi'n paratoi'r llenwad.
 3. I wneud y llenwad, gosodwch sosban gyntaf i wresogi ar gyfrwng. Nawr, ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew coginio llysiau / canola / blodyn yr haul a gwres. Pan fyddwch yn boeth, ychwanegwch y hadau cwmin a'u saethu nes bydd y sbwriel yn stopio. Pan fydd hyn yn digwydd, ychwanegwch y moong dal , y powdwr coriander, y past sinsir, y pastyn garlleg, y ffrwythau chili coch sych, powdwr mango amrwd sych / aamchoor a halen i'w flasu. Dewch i gymysgu'n dda.
 1. Saif hyd nes y bydd y gymysgedd yn dechrau tywyllu a throi aromatig. Mae'r llenwad bellach yn barod. Wrth goginio'r llenwad, cymellwch yn aml i atal unrhyw losgi neu glynu. Peidiwch ag ychwanegu dŵr. Unwaith y bydd y llenwad yn barod, cadwch o'r neilltu i oeri i'w ddefnyddio'n hwyrach.
 2. Unwaith y bydd y llenwad yn barod, cadwch o'r neilltu i oeri i'w ddefnyddio'n hwyrach.
 3. Mae blawd golau ysgafn yn arwyneb glân, fflat a chliniwch y toes a wnaethoch yn gynharach, eto. Rhannwch hi mewn 12 darn o faint cyfartal.
 4. Cymerwch un dogn a'i fflatio i mewn i gylch sy'n 3 modfedd i 4 modfedd o led. Dylai'r ymylon fod yn fwy trwchus na'r ganolfan. Nawr llwychwch fwrdd llwy fwrdd-llawn o'r oeri sy'n llenwi i ganol y cylch. Dechreuwch gasglu'r ymylon mewn cynnig plesio / plygu fel y byddwch chi wedi gwneud bag bach / pwrs yn fuan gyda'r llenwad wedi cau y tu mewn, fel twmpio. Ffoniwch y bag / pwrs hwn a chadw'r neilltu. Gwnewch yr un peth ar gyfer y darnau sy'n weddill o toes nes eu bod i gyd yn cael eu defnyddio i fyny. Gadewch orffwys am dair i bum munud tra bydd yr olew coginio llysiau / canola / blodyn yr haul ar gyfer ffrio dwfn yn cynhesu.
 5. I wresogi'r olew ar gyfer ffrio'n ddwfn , rhowch ef yn wok dwfn a'i osod ar wres canolig. Rydych chi'n gwybod bod yr olew yn barod ar gyfer ffrio'r Kachoris yn ddwfn pan fydd pêl bach o defaid, wedi'i ollwng i mewn, yn sizzle ac yn codi'n araf i'r wyneb. Os nad yw'r bêl yn codi mae'r olew yn dal i fod yn oer. Os yw'n codi ar unwaith, mae'r olew yn rhy boeth. Mae tymheredd yr olew yn hollbwysig i droi allan Khasta Kachoris da, felly gwyliwch ef yn ofalus!
 6. Er bod yr olew yn gwresogi, cymerwch un Kachori llawn ar y tro a defnyddiwch sawdl eich palmwydd i gael ei fflatio i mewn i gylch 3 modfedd i 4 modfedd ar led ar wyneb ysgafn iawn. Gwasgwch yr ymylon ychydig yn fwy na'r ganolfan fel eu bod yn deneuach. Gwnewch hyn ar gyfer yr holl Kachoris llawn. Maent bellach yn barod i ffrio pan mae'r olew yn ddigon poeth.
 1. Pan fydd yr olew yn barod, gollwng Kachoris un i ddau ar y tro i ffrio. Peidiwch â gorbwyso'r wok. Defnyddiwch llwy slotiedig a phan mae'r Kachori wedi ffrio ar un ochr am ddau i dri munud, trowch i weld a yw'n euraidd. Os ydyw, gwneir yr ochr hon. Nawr, caniatau i'r ochr arall ffrio tan euraid hefyd. Pan fydd hyn yn digwydd, draeniwch y Khasta Kachoris gyda'r llwy slotio, ei dynnu a'i roi ar dywelion cegin i ddraenio ymhellach.
 2. I weini, pan fydd ychydig oerach yn tyfu twll yng nghanol un ochr i Khasta Kachori gyda'ch bys mynegai ac arllwyswch mewn rhyw Sauti Tamarind a Chutney Mint-Coriander . Ynghyd â chwpan steamio Masala Chai Eisteddwch yn ôl, ymlacio a mwynhewch ffrwyth eich llafur!