Bydd Cacen Mousse Mango Wow Eich Gwesteion

Mae'r cacen sbwng hwn wedi'i llenwi â mousse mango yn eithaf ysblennydd. Mae'n edrych yn broffesiynol ond mae'n ddoeth os ydych chi'n defnyddio sosban gwanwyn.

Mae cacen sbwng yn llinellau ochrau a gwaelod y sosban, sy'n cael ei lenwi wedyn â mousse a haenen arall o gacen. Mae'r cacen sbwng wedi'i frwdio â syrup â blas ffrwythau, sy'n ategu blas blasus melysog y mousse hufenog. Bydd y gacen hardd hon yn gwahodd gwesteion. Os ydych chi mewn rhuthr, gallwch chi ddefnyddio blychau storiau a brynwyd gan siopau ar gyfer y cacen sbwng. Addurnwch frig y gacen gyda mangos wedi'i dorri'n fân neu fafon am effaith hynod hyfryd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Bake the Cake

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Rhowch y gwyn wyau gyda chymysgydd sefydlog neu law nes bod yn gaeth. Ychwanegwch y siwgr yn araf a pharhau i guro nes bod gennych meringw stiff a chlossog .
 3. Mewn powlen ar wahân, chwistrellwch y melynod wy nes eu bod wedi'u cymysgu'n dda.
 4. Chwisgwch 1/4 cwpan y meringue i'r melynau wyau.
 5. Plygwch y gymysgedd yolyn wy yn ôl yn ôl i'r meringiw gyda'r fanila a blas cnau coco.
 6. Plygwch y blawd a'r halen yn ofalus i'r meringue, mewn dwy ran, nes bod y blawd wedi'i gymysgu yn unig.
 1. Rhowch y cymysgedd mewn bag ziplock, selio a thorri un cornel i wneud twll 1/2 modfedd o led.
 2. Rhowch ddarn o barch ar daflen pobi.
 3. Gyda phensil, edrychwch yn ysgafn y diamedr tu mewn i banel gwanwyn 9-modfedd mewn dwy le. Llenwch y cylchoedd gyda'r batri cacen, gan eu pipio mewn ffasiwn sgwâr. Dylech ddefnyddio tua hanner y batter cacen i lenwi'r ddau gylch.
 4. Ar daflen pobi ar wahān gyda parchment, nodwch gyda dau fand pencil gyda lled sy'n gyfartal ag uchder y badell gwanwyn. Dylai'r bandiau fod tua dwy ran o dair hyd y dalen cwci, yn ddigon i linio tu mewn gwely'r gwanwyn gyda ychydig yn ychwanegol rhag ofn camgymeriadau. Llinellau croeslin o bibell i lenwi'r bandiau. Bydd y bandiau hyn o gacen yn rhedeg y sosban gwanwyn.
 5. Gwisgwch ben y darnau cacen gyda siwgr powdr . Gwisgwch am tua 10 i 12 munud, hyd yn oed yn frown euraidd.
 6. Tynnwch y cacennau o'r ffwrn a chliciwch y parchment oddi ar y cefnau tra'n dal yn gynnes.

Gwnewch y Syrup

 1. Dewch â'r siwgr a'r dŵr i ferwi a berwi am 2 funud.
 2. Tynnwch o'r gwres a gadewch i oeri'n fyr.
 3. Dechreuwch mewn gwirod.
 4. Yn frws brwsiwch waliau gwaelod a thu mewn y badell gwanwyn gyda menyn wedi'i doddi.
 5. Rhowch un cylch o gacen yng ngwaelod y sosban, gan dorri i ffitio os oes angen. Brwsio'r cacen yn hael gyda'r surop.
 6. Brwsiwch ochr plaen y bandiau o gacen gyda syrup a'u rhoi yn y sosban fel bod y stripiau gweladwy yn wynebu allan ac yn cael eu pwyso yn erbyn ochr y badell. Trimiwch nhw fel eu bod yn ffitio'n dynn i mewn i'r sosban, gan linellu'r ochrau yn llwyr.

Gwnewch y Mousse

 1. Peidiwch â'r mango gyda'r sudd calch nes ei fod yn llyfn.
 2. Strain a'i neilltuo.
 3. Mewn powlen, chwistrellwch y gelatin dros 1/4 cwpan o ddŵr a gadewch iddo orffwys am 5 munud. Rhowch y bowlen dros bot o ddyfrio dŵr (peidiwch â gadael i'r bowlen gyffwrdd â'r dŵr) a'i droi nes bod y gelatin yn cael ei ddiddymu.
 4. Trowch y puro mango i'r gelatin a'i gymysgu'n dda. Strain unwaith eto a'i osod o'r neilltu.
 5. Dewch â'r siwgr a dwr cwpan 1/4 i ferwi mewn sosban fach.
 6. Rhowch y gwyn wyau nes eu bod yn stiff. Gadewch y cymysgydd ar y cyflymder isaf nes bod y surop siwgr yn cyrraedd 248 F.
 7. Tynnwch y surop o'r gwres a'i arllwys yn araf i mewn i'r wyau gwyn tra'n parhau i guro nhw.
 8. Pan fo'r gwyn wy yn stiff ac yn sgleiniog - yn awr meringue - trowch 1/4 cwpan o'r cymysgedd i mewn i'r puro mango. Plygwch y gymysgedd hwn yn ôl i'r meringue.
 9. Rhowch y hufen chwipio nes ei fod yn feddal. Plygwch yr hufen chwipio yn ofalus i'r cymysgedd meringue / mango.

Cydosod y Cacen

 1. Llenwch y cacen ymaith hanner ffordd gyda'r cymysgedd mousse, a'i ledaenu dros y cylch cacen ar y gwaelod. Rhowch y cylch arall o gacen ar ei ben.
 2. Brwsio'r cacen yn hael gyda gweddill y surop.
 3. Llenwch y sosban i'r brig gyda'r mousse, gan ddefnyddio sbatwla hir neu ochr fflat cyllell i esmwythu ar draws y brig, gan ei wneud yn lefel gyda top y sosban.
 4. Rhowch y gacen yn y rhewgell am 2 i 3 awr.
 5. Tynnwch y cacen a'i osod ar weini plat.
 6. Gan ddefnyddio gwallt gwallt, cynhesu'n ofalus y tu allan i sosban y gwanwyn. Yn agor yn ofalus band y padell ychydig ac yn codi'r ochr i fyny ac oddi ar y cacen.
 1. Addurnwch frig y gacen gyda sleisys mango ffres neu fafon.
 2. Cwchwch y gacen nes eich bod yn barod i wasanaethu.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 161
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 44 mg
Sodiwm 102 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)