Rysáit Caerfyrddin-Nwdel Caws Almaeneg (Käsespätzle)

Mae Käsespätzle neu gaserol nwyddau yn gaws poblogaidd yn yr Almaen ac mae pobl yn hoffi ei ail-greu yn yr Unol Daleithiau oherwydd ei bod mor syml i baratoi a blasu mor dda.

Mae'r rysáit hwn yn anghyfreithlon os byddwch chi'n cymryd yr amser i'w wneud yn iawn. Spätzle cartref yw'r gorau ar gyfer y pryd hwn, er y gallwch chi roi nwdls sych o'r storfa, os oes angen.

Mae carameli'r winwns yn cymryd oddeutu 1 awr, bydd y nwdls yn cymryd 30 munud a bydd raid i'r popty gael ei bobi am 35 munud felly cynlluniwch yn unol â hynny.

Mae caws Gruyère yn draddodiadol, ond gellir amnewid Emmental, raclette neu unrhyw doddi llyfn, caws brawychus cyn belled â'ch bod yn ei hoffi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Caramelize the Onions

 1. Dechreuwch trwy wneud y winwns carameliedig tua 1 awr cyn y bydd angen i'r caserl fynd i'r ffwrn.
 2. Cynhesu'r menyn a'r olew mewn padell heb ei sganio ar gyfrwng. Trowch y gwres i isel ac ychwanegu nionod. Dechreuwch bob munud am ryw awr, neu nes bod winwns yn cael eu brownio'n ysgafn ac yn ddigon melys i'ch blas. Dyma fwy o wybodaeth am winwns caramelu .
 3. Trowch y gwres i ffwrdd a gosodwch y winwnsod o'r neilltu.

Gwnewch y Spätzle

 1. Dyma ganllaw cam wrth gam i wneud spätzle gyda spätlebrett (bwrdd pren a ddefnyddir i wneud nwdls galw heibio). Fe allwch chi ddefnyddio colander i ffurfio'r nwdls neu ddyfais tebyg i grater gyda hopiwr arno a elwir yn gwneuthurwr spätzle.
 2. Rhowch pot mawr o ddwr ymlaen i ferwi. Gallwch ychwanegu halen os dymunwch.
 3. I wneud y toes, gwisgwch y blawd a'r halen at ei gilydd mewn powlen gyfrwng. Mewn powlen fach neu gwpan mesur, guro'r wyau gyda'r dŵr ac ychwanegu at y gymysgedd halen blawd.
 4. Rhowch gip am sawl munud neu hyd nes bydd y toes yn llyfn. Gadewch i'r toes orffwys am 10 munud, a'i guro eto. Ychwanegwch ddŵr neu flawd i addasu cysondeb i batter trwchus (ychydig yn deneuach na batri brownie).
 5. Rhowch hanner y toes yn y hopiwr y gwneuthurwr spätzle sy'n cael ei osod dros y dŵr diddorol. Pushiwch a thynnwch y hopiwr yn ôl ac ymlaen, gan greu ton toes y tu mewn i'r hopper. Mae ychydig o ddarnau yn cael eu gwthio allan o'r ochr arall ac yn syrthio i'r dŵr. Maent yn siâp brasterach a mwy teardrop na'r spätzle rydych chi'n ei wneud gyda bwrdd.
 6. Mae'r nwdls yn syrthio i waelod y pot, yna'n codi i'r wyneb. Gadewch iddyn nhw eistedd yno am 2 neu 3 munud arall, yna eu tynnu allan â llwy slotio neu griw bach. Rinsiwch yn fyr mewn dŵr poeth, yna draeniwch yn dda a'i neilltuo.
 7. Gan ddefnyddio ail hanner y toes, gwnewch swp arall o nwdls. Os yw'r nwdls yn glynu wrth waelod y sosban, rhowch dro ar droed i lawr. Yna dylent godi at y brig.

Cydosod y Casserole

 1. Menyn a llinellwch ddysgl caserol 1 1 / 2- to 2-quart gyda briwsion bara.
 1. Pan fydd nwdls yn cael eu gwneud, eu hychwanegu at y sosban (wedi'i oeri) gyda'r winwns carameliedig. Ychwanegwch y nytmeg wedi'i gratio a 3/4 o'r caws wedi'i gratio a'i droi'n gymysgedd.
 2. Rhowch y nwdls i mewn i'r caserol, taenellwch y caws sy'n weddill a'u pobi, a'u gorchuddio, yn 350 F am 20 munud, yna eu datgelu am 15 munud. Os hoffech chi, rhowch y caws yn frwd gyda'r briwler yn ystod y 5 munud diwethaf.
 3. Gweini'n boeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 456
Cyfanswm Fat 28 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 275 mg
Sodiwm 743 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 21 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)