Rysáit Cou Cou Coupe Cornineal

Mae corn coual (neu cou cou ) yn eithaf syml, cornmeal wedi'i goginio gydag okra a dŵr. Fe'i gwneir yn isel ac yn araf nes bod yr holl hylif yn cael ei amsugno ac mae'r cymysgedd yn dod i ffwrdd yn hawdd o ochrau'r pot. Er ei fod yn cymryd peth amser, mae'n gymharol hawdd i'w wneud gartref.

Mae gan y dysgl ei darddiad yng Ngorllewin Affrica ac mae'n enghraifft wych o ddylanwadau Affricanaidd yn y Caribî. Mae gan bob gwlad Caribî ei fersiwn ei hun sy'n cynnwys gwahanol flasau.

Corn coual-couch yw hanner y dysgl genedlaethol o Barb coup a pysgod hedfan. Y peth gorau i'w fwyta gyda stew sauci iawn o bysgod, cig, neu ddofednod. Efallai y bydd cogyddion yr Unol Daleithiau ac Eidaleg yn perthyn orau i'r ddysgl hon fel fersiwn cadarn o'r polenta .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu cornmeal mewn 2 cwpan dŵr am 5 munud.
 2. Mewn pot, gwreswch yr olew a thionod saw, garlleg, a thym am 1 i 2 funud.
 3. Ychwanegu sleisio okra a saute am 1 funud.
 4. Arllwyswch ddwr berwedig i'r pot gyda'r gymysgedd nionyn-okra a'i gadewch i ferwi am 10 munud.
 5. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, tynnwch yr okra i fowlen fach a'i neilltuo.
 6. Arllwys hanner y hylif o'r pot i mewn i fowlen fach a gwarchodfa i'w ddefnyddio'n hwyrach.
 1. Trowch y gwres i lawr ac yn fudfer. Ychwanegwch y cornmeal, halen a menyn wedi'u heschi. Dechreuwch ddefnyddio chwisg yn gyson i osgoi lympiau a chadw'r cymysgedd cornmeal rhag chwalu.
 2. Wrth i'r corn corn ddechrau sychu, ychwanegwch yr hylif wrth gefn mewn camau, gan droi gyda llwy bren nes bod y cornmeal yn cael ei goginio. Mae'r broses hon yn cymryd tua 90 munud. Cychwynnwch y ciwb mewn cyfnodau 15 munud i sicrhau nad yw'n cadw at waelod y pot.
 3. Gan fod y cymysgedd yn dechrau torri i ffwrdd o oriau'r pot, ychwanegwch yr okra a'i droi i ymgorffori'n llawn.
 4. Gadewch i'r cwpwl barhau i goginio nes ei fod yn gadarn, ond nid yn gaeth. Dylai'r cou cou fod yn hawdd i ffwrdd oddi wrth ochrau'r pot. Ffordd arall i'w wirio yw gosod llwy i ganol y cwpwl. Dylai sefyll a chael ei dynnu'n hawdd o'r gymysgedd.
 5. Trosglwyddwch y cwpwl i bwlen wedi'i haenu'n hael a'i chwythu i ffurfio llwydni. Gwrthodwch y bowlen ar fwydydd sy'n gwasanaethu felly mae'r ciwt yn disgyn mewn twmpat siâp hyfryd.
 6. Creu indentation yng nghanol y cwpwl a'r ystlum gyda physgod, cig, dofednod neu lysiau wedi'u stiwio, gan ollwng y saws cyfoethog i'r ochrau.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 220
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 6 mg
Sodiwm 27 mg
Carbohydradau 43 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)