Rysáit Egin Cyw Iâr Thai Moch

Mae'r adenydd mêl-calch hyn yn debygol o fod yn daro gyda theulu a ffrindiau, ac maen nhw mor syml i'w gwneud. Gallwch ddewis eu gwneud yn ysgafn neu'n boeth, yn dibynnu ar eich sbeis-metr. Naill ai wedi eu rhostio yn y ffwrn neu wedi'u gwneud ar y gril, mae'r adenydd hyn yn gwneud blas gwych i wasanaethu mewn parti neu goginio a gellir dyblu'r rysáit yn hawdd ar gyfer grwpiau mawr. Yn wahanol i adenydd mêl-garlleg traddodiadol, mae'r rysáit hwn yn cynnig sbeisys a blasau Thai sy'n clymu gyda'i gilydd yn hyfryd gyda'r mêl. Gweini gyda reis ar yr ochr, neu gyda salad am fwyd blasus, hwyl i'w fwyta. Mae'r rysáit hon yn wych ar gyfer y cyfnodau hynny o'r flwyddyn pan fyddwch chi eisiau grilio ond mae'r tywydd yn ddiogel - os yw'r diwrnod yn troi'n oer neu'n glawog, gallwch chi eu rhostio yn y ffwrn am ganlyniadau mor flasus.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gwnewch y marinâd trwy gyfuno'r holl gynhwysion marinade gyda'i gilydd mewn powlen gymysgu mawr (un sy'n gallu bodloni'r holl adenydd).
  2. Cymysgwch yr adenydd gyda'r marinâd, gan droi'n dda i gôt.
  3. Rhowch adenydd i marinate o leiaf 1 awr neu fwy ar gyfer y blas gorau (hyd at 24 awr). Os ydych ar frys, 30 munud yw'r lleiafswm absoliwt.
  4. Os rhostio yn y ffwrn: Rhowch daflen o bapur perffaith dros daflen pobi neu sosban pobi (mae hyn yn ei gwneud yn hawdd ei lanhau ac yn atal llosgi). Os nad oes gennych bapur darnau , bydd ffoil yn gweithio hefyd. Rhowch adenydd cyw iâr mewn un haen gyda lle bach rhwng. Rostio 350 gradd yng nghanol eich ffwrn am 1 awr, neu hyd yn hyn.
  1. Os grilio: Grilliwch frws gyda olew llysiau bach i atal rhwygo, yna gosod adenydd ar y gril. Bastewch â brwsh unwaith neu ddwy ar bob ochr (gyda'r marinade sy'n weddill o waelod y bowlen), neu nes bod yr adenydd yn ymddangos yn sgleiniog ac yn gludiog.
  2. Coginiwch hyd yn dda, 15 i 30 munud yn dibynnu ar wres eich gril. Gwneir yr afonydd pan fydd sudd yn rhedeg yn glir. Gweiniwch eich hun fel bwyd bys, neu gyda reis neu salad.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 2512
Cyfanswm Fat 140 g
Braster Dirlawn 39 g
Braster annirlawn 56 g
Cholesterol 837 mg
Sodiwm 2,151 mg
Carbohydradau 32 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 266 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)