Rysáit Paella Noodle: Fideuà

Mae Valencia yn "y tir reis" a dwsinau o wahanol brydau reis, ond mae "Fideuà" yn brif gwrs traddodiadol poblogaidd iawn sy'n debyg i "paella". Wedi'i goginio mewn padell paella , fe'i gwneir gyda nwdls a bwyd môr wedi'i goginio mewn broth pysgod. Mae "Fideuà" yn gyflymach ac yn haws na gwneud "paella", ac mae mor lliwgar a blasus hefyd, gan ei gwneud yn ddysgl berffaith ar gyfer tywydd cynnes.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. I baratoi'r rysáit hwn, bydd angen paned paella 17 modfedd (44cm) arnoch. Oherwydd maint y sosban, rydym yn argymell eich bod yn coginio'r fideua ar barbeciw tegell neu losgwr paella nwy ar gyfer dosbarthu gwres hyd yn oed. Cydosod yr holl gynhwysion a'r offer cegin ar fwrdd ger y barbeciw, fel y gallwch chi aros yn yr ardal a monitro'r coginio.
 2. Gwnewch yn siŵr eich bod yn goleuo'r gloi tua 20 munud cyn i chi ddechrau coginio. Mae hyn yn caniatáu amser i'r glolau wresogi a'u gorchuddio mewn lludw gwyn.
 1. Rinsiwch berdys, cregyn gleision a chregyn dan ddŵr sy'n rhedeg oer a'u neilltuo.
 2. Arllwyswch stoc pysgod neu berdys i mewn i sosban cyfrwng ac yn gynnes i'w ddefnyddio yn nes ymlaen.
 3. Rinsiwch y pysgod o dan ddŵr oer a'i dorri i mewn i giwbiau 2 modfedd. Glanhewch y sgwid a threfnwch y pabell. Torrwch y sgwid i mewn i gylchoedd.
 4. De-had a thorri pupur coch i mewn i stribedi tenau. Torrwch bob tomato i mewn i 8 darn. Peelwch ewinau garlleg a'u rhoi mewn morter a mash gyda'r pestle.
 5. Rhowch y padell paella ar y graig barbeciw neu'r llosgwr paella ac ychwanegu digon o olew olewydd i wisgo'r gwaelod a chaniatáu i'r badell gynhesu. Pan fyddwch chi'n ddigon poeth, rhowch y berdys a'r sgwid yn yr olew olewydd.
 6. Ychwanegwch olew olewydd yn ôl yr angen i atal cadw. Pan fydd y berdys yn binc, mae'n cael ei goginio. Tynnwch shrimp a sgwid o'r sosban a'i neilltuo. Gadewch yr olew yn y sosban.
 7. Rhowch y tomatos wedi'u tynnu , pupur coch a garlleg cuddio yn yr olew olewydd gyda'r ddau bopur pupur coch a'u saethu am ddau funud.
 8. Edau crefftau Crush gyda darganfyddwyr. Ychwanegwch y edau stoc pysgod a saffron i'r sosban a'u troi. Dewch â broth i ferwi.
 9. Pan fydd hylif yn dechrau berwi, ychwanegwch y vermicelli a'r pysgod a'i droi. Lledaenwch y cregyn, y cregyn gleision a'r sgwid o gwmpas y sosban a threfnwch y berdys ar ben. Coginiwch am 15 munud, neu hyd nes y pasta yw " al dente ."
 10. Tynnwch y fideua o'r barbeciw neu'r llosgwr. Gorchuddiwch â ffoil alwminiwm a gadewch iddo "gorffwys" am 5 munud. Dod o hyd i lemonau a'u gweini.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 614
Cyfanswm Fat 23 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 170 mg
Sodiwm 807 mg
Carbohydradau 57 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 43 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)