Rysáit Trên Hawdd Treacle

Os oes gennych ddant melys, yna tartur trên yw'r un i chi. Gellir cyflwyno'r tart fel pwdin gyda chustard neu ddolyn o hufen. Fel arall, rhowch seddi gyda the prynhawn, neu dim ond fel trin gyda chwpan o de. Efallai y bydd hwn yn bwdin gyfoethog ond peidiwch â phoeni oherwydd dim ond slip bach sydd ei angen arnoch i fwynhau'r blas blasus. Ni fyddwch yn ddrwg gennym.

Mae'r rysáit yn golygu gwneud rhywfaint o wastraff yn gyntaf, ond os ydych yn fyr ar amser, bydd yn rholio'n barod - er bod y cartref yn well.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F / 180 C / Nwy 4.
  2. Rhowch y pastert byr i 1/4 modfedd. Llinwch tun tart 9-modfedd rhydd-waelod yn ysgafn yn ysgafn gyda'r pastri, rhowch y ffiniau oddi yno, yna rhowch yn yr oergell am 30 munud i orffwys y crwst ac atal crebachu yn y ffwrn - peidiwch â chael eich temtio i golli'r cam hwn allan neu bydd eich cacen bak yn cwympo'n anwastad.
  3. Rhowch daflen pobi yn y ffwrn wedi'i gynhesu. Yn y cyfamser, cymysgwch y syrup aur a'r trên gyda'r sudd lemon a'r sudd. Rhowch wyau mewn powlen ac ychwanegu at y gymysgedd trên. Yn olaf, trowch i'r briwsion bara.
  1. Ar ôl i'r crwst orffwys am 30 munud, rhowch yr achos ar y daflen pobi wedi'i gynhesu, yna arllwyswch y cymysgedd yn ofalus yn yr achos tart paratowyd. (Tip: mae cymryd y gymysgedd i'r tart yn y ffwrn yn hytrach na'r ffordd arall, yn haws ac yn helpu i atal gollyngiadau).
  2. Pobwch am 20 i 25 munud nes bod y crwst a'r llenwad yn euraidd yn frown ac yn gadarn i'r cyffwrdd. Tynnwch o'r ffwrn a'i osod ar rac oeri. Os yw'n gwasanaethu fel pwdin, gadewch ar y rac i oeri ychydig am bum munud, yna gwasanaethwch gyda chrème fraiche sy'n cydbwyso'n dda iawn â melysrwydd y tart neu ceisiwch hufen iâ fanila da.
  3. I'w hwyrach, gadewch i'r tart gael ei oeri yn llwyr cyn ei storio mewn tun gwynt. Bydd y tart yn cadw am ddiwrnod neu ddau. Mae'n ailddechrau'n hyfryd mewn ffwrn poeth canolig.

Nodiadau ar Gwneud Tart Treacle

Mae'r tart yn llawn syrup euraidd melys, blasus. Os na allwch ddod o hyd i syrup euraidd yna defnyddiwch surop corn. Dim trên du, yna gallwch ddefnyddio molasses du ond byddwch yn ofalus i beidio â gor-fesur gan fod y blas yn llawer cryfach na thrac.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 450
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 151 mg
Sodiwm 198 mg
Carbohydradau 62 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)