Ryseitiau gan ddefnyddio Peas Saesneg

Amrywiaeth o Ryseitiau gan ddefnyddio Pys Gwyrdd Ffres, wedi'u rhewi neu mewn tun

Gelwir pysiau Saesneg hefyd yn gwyrdd gwyrdd, cregyn neu ardd. Mae eu misoedd brig yn ystod y gwanwyn a diwedd yr haf / cwymp cynnar pan gaiff pysiau Saesneg newydd eu gwerthu yn eu podiau - bydd angen i chi eu cregyn cyn coginio gan fod y podiau'n ffibrog iawn ac nid ydynt yn bwytadwy. Y peth gorau yw defnyddio'r pys ar ôl i chi ddod â nhw adref i fwynhau eu blas yn wirioneddol, ond gallwch storio yn yr oergell am ychydig ddyddiau os oes angen.

Gallwch hefyd brynu'r pys wedi'u rhewi neu eu tun, yn yr achos hwn, byddant yn cael eu cysgodi.

Salad Pea Gwyrdd gyda Gwisgo Hawdd Hawdd

Mae'r salad pys gwyrdd hwn mor eithaf ag ei ​​fod yn flasus, gyda physau gwyrdd llachar, moron wedi'i dorri'n fân, pupur cil, winwnsyn coch, ac seleri. Gweinwch y salad hwn gydag unrhyw bryd o haf neu goginio, neu ewch â hi i ddigwyddiad potluck neu bicnic. Gwnewch hyn ychydig oriau ymlaen llaw a chillwch yn drylwyr am y blas gorau.

Casserole Pea Saesneg

Mae'r caserol hwn yn cynnwys pys gwenith, wyau wedi'u coginio'n galed wedi'u torri, caws a pimentos. Syfrdanwch eich teulu gyda'r twist annisgwyl hwn ar y caserol pobi.

Pasta Pesto Pysgod Saesneg

Mae melysrwydd naturiol a lliw hardd pysiau Saesneg yn eu gwneud yn ymgeisydd gwych ar gyfer pesto. Mae'r pesto hwn yn hawdd i'w wneud a saws pasta blasus sy'n siŵr o blesio.

Peas Hufen Hawdd

Mae'r rysáit hawdd hon ar gyfer pysnau hufenog yn cynnwys winwns a phys wedi'u rhewi wedi'u cymysgu mewn saws gwyn wedi'i ffrwythloni.

Gweinwch y dysgl ochr gysurus hwn ochr yn ochr â steak wedi'i grilio.

Tatws Hufen Gyda Peas

Mae tatws yn cael eu cyfuno â phys, hufen trwm a llaeth, ynghyd â mace neu nytmeg a thymheru eraill, i wneud pryd ochr gyfoethog a bodlon.

Salad Tatws Gyda Pys

Newidwch eich salad tatws ar gyfer y barbeciw nesaf. Mae pys gwyrdd ffres neu wedi'u rhewi yn ychwanegu blas a lliw i'r pryd blasus hwn.

Peas Hufenog gydag Wyau
Caiff pys eu cyfuno â saws hufenog ac wyau wedi'u coginio'n galed. Gweini ar dost, muffinau neu fisgedi Saesneg.

Peas au Gratin

Mae hwn yn ddysgl ochr gyflym a hawdd i'w baratoi, gyda phys wedi'u rhewi, cawl tun a chastnnau dŵr.

Salad Barawns a Rice

Mae'r salad berdys hawdd, blasus hwn yn cael ei wneud gyda reis, pys, seleri a berdys wedi'u coginio mewn gwisgo mayonnaise blasus. Dysgl berffaith ar noson poeth haf.