Ryseitiau Taco heb Glwten

Tacos! Diolch i argaeledd tortillas corn heb ddim o glwten, mae'n hawdd mwynhau'r hoff fwyd rhyngwladol hon. Mae tortillas corn heb fod yn glwten, boed yn gartref neu yn cael eu prynu, yn sylfaen i unrhyw taco blasus a therfyn yr awyr o ran llenwi opsiynau.

Edrychwch ar ein casgliad o ryseitiau taco a tortilla a'u newid. Gwnewch eich tacos gyda cyw iâr, twrci, cig eidion, pysgod, llysieuon neu beth bynnag! Fel pizza, bwriedir i bersonau gael eu tacio. Ychwanegwch ochr o guacamole cartref blasus, pico de gallo neu salsa tomato ffres ar gyfer taco arbennig iawn.

Atgoffa: Sicrhewch bob amser bod eich arwynebau gwaith, offer, pans, ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob tro. Gall cynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.