Salsa Ffrwythau Gyda Chrisps Cinnamon Cartref

Mae salsa ffrwythau yn ddipyn plaid melys a syml sy'n wych i bwdin, yn enwedig yn ystod y gwanwyn a'r haf. Gyda dim ond ychydig o gynhwysion hawdd, gellir ei chwipio gyda'i gilydd funud olaf hefyd, rhag ofn bod gennych rai gwesteion syndod, neu os ydych chi'n edrych i jazz i fyny eich trefn bwdin.

Mae croeso i chi newid rhai o'r ffrwythau. Mae sgleiniogod a gellyg yn gweithio'n hyfryd, fel y mae llus neu lyn duon, yn lle'r mafon. Mae afalau cadarn, fel smith mawr neu fuji, yn gweithio orau ar gyfer gwead y rysáit hwn. Mae rysáit crispenni cainam cartref wedi'i gynnwys isod hefyd, ond gallwch hefyd brynu sglodion pita siwgr siwmpen os oes angen ichi wneud y rysáit hwn ar frys.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 375 F.
 2. Toddwch y menyn mewn cwpan neu bowlen mesur.
 3. Chwisgwch y siwgr a'r sinamon mewn powlen fach.
 4. Brwsiwch ddwy ochr pob tortilla gyda'r menyn wedi'i doddi. Gellir defnyddio chwistrellu coginio hefyd yn lle'r menyn ar gyfer sglodion calorïau is.
 5. Dipiwch bob ochr o bob tortilla yn y gymysgedd siwgr siamon.
 6. Stack 6 tortillas ar ben ei gilydd a thorri'r tortillas i mewn i chweched dosbarth. Os ydych chi'n defnyddio tortillas blawd mwy, gallwch eu torri'n wythfed.
 1. Llinellwch dair taflen pobi gyda phapur darnau . Rhowch y sglodion ar bob taflen pobi, gyda'r ochr siwgr seiname'n wynebu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael rhywfaint o le rhwng pob sglodyn.
 2. Gwisgwch y sglodion am 8 i 10 munud neu hyd yn oed yn frown ac yn ysgafn.
 3. Bydd angen i chi bobi'r sglodion mewn sawl llwyth. Tynnwch y sglodion wedi'u coginio o'r taflenni pobi gyda sbeswla a'u rhoi ar raciau oeri. Ailddefnyddio'r papur darnau ar gyfer pob swp dilynol.
 4. Ar ôl i'r creision gael eu pobi neu yn ystod y broses pobi, paratowch y salsa ffrwythau.
 5. Torri'r afalau yn fân, eu hychwanegu at bowlen, a gwasgu'r sudd lemwn drostynt. Trowch yr afalau â llwy i'w cotio yn y sudd lemwn.
 6. Torri'r mefus a'r ciwi yn fân. Rhowch hanner neu bob chwarter bob mafon, gan fod yn ofalus peidio â'u torri'n llwyr. Ychwanegwch y ffrwythau i'r cymysgedd afal.
 7. Mewn cwpan mesur bach, gwisgwch y marmalad neu'r seddi a'r siwgr gronog gyda'i gilydd. Arllwyswch y cymysgedd dros ben y ffrwythau a'i droi'n ysgafn i gôt.
 8. Gweini ar unwaith neu gorchuddiwch â lapio plastig a'i le yn yr oergell nes eich bod yn barod i wasanaethu!