Rysáit Stoc Gwyn

Mae'r weithdrefn ar gyfer gwneud stoc gwyn yn wahanol i stoc brown yn bennaf yn hytrach na rhostio'r esgyrn ymlaen llaw, ac fe'u gweddir yn lle hynny. Mae blanhigion yn helpu i gael gwared ar yr amhureddau yn yr esgyrn a all gasglu'r stoc.

Sylwch y gellir gwneud stoc gwyn gan ddefnyddio esgyrn cyw iâr , esgyrn llysiau neu esgyrn cig eidion.

Mae'r cyfarpar a'r offer sydd eu hangen arnoch chi ar gael yn stoc stoc gwaelod, strainer rhwyll, twine, a cheesecloth.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rinsiwch yr esgyrn mewn dŵr oer.
 2. Trosglwyddwch yr esgyrn i stoc stoc trwm.
 3. Ychwanegwch ddigon o ddŵr oer i'r pot i gwmpasu'r esgyrn yn llwyr. Ffigurwch am chwartel o ddŵr am bob bunt o esgyrn.
 4. Dewch â'r pot i ferwi.
 5. Draenio a rinsiwch esgyrn.
 6. Dychwelwch yr esgyrn wedi eu hesgeuluso i'r pot ac eto'n gorchuddio â dŵr ffres, oer.
 7. Dewch â phot i ferwi, yna trowch y gwres i freuddwydwr ar unwaith.
 8. Ewch oddi ar y sgwmp sy'n codi i'r wyneb.
 1. Paratowch y saeth, gan glymu'r cynhwysion (teim, persli, dail bae, pupur pupen, ewin) y tu mewn i ddarn o gawsecloth gyda twîn, gan adael cynffon hir o gewyn.
 2. Torri'r moron, seleri a nionyn.
 3. Ychwanegwch y moron wedi'u torri, seleri a nionyn, (a elwir hefyd yn mirepoix ) i'r pot ynghyd ag epices sachet ; clymwch y llinyn sachcyn i'r ddalfa stoc ar gyfer adfer yn hwyrach yn nes ymlaen.
 4. Parhewch i fwynhau'r stoc a sgipio'r amhureddau sy'n codi i'r wyneb. Bydd hylif yn anweddu, felly gwnewch yn siŵr fod digon o ddŵr bob amser i gwmpasu'r esgyrn.
 5. Ar ôl 4 i 6 awr, tynnwch y pot o'r gwres.
 6. Rhowch y stoc trwy gribr wedi'i linio â rhai haenau o gaws crib. Gwyliwch y stoc yn gyflym, gan ddefnyddio bath iâ os oes angen.

Awgrymiadau ar gyfer Gwneud Stoc Gwyn

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 300
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 104 mg
Sodiwm 108 mg
Carbohydradau 2 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 33 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)