Sut i Wneud Couscous Barley - Couscous Belboula

Wrth gwrs, semolina yw'r grawn a ddefnyddir fwyaf cyffredin i wneud cwscws, ond mae llawer o deuluoedd Moroco yn cylchdroi grawn eraill fel gwenith cyflawn, melin a haidd yn eu prydau couscous. Er bod y grawn i gyd yn derbyn triniaeth debyg o ran coginio a gweini, mae yna ychydig o amrywiadau o ran faint o ddŵr y maen nhw'n ei amsugno a faint o weithiau y bydd angen iddynt gael eu stemio er mwyn dod yn dendr.

Yma rydym yn canolbwyntio ar y dull a ddefnyddir i graeanau haidd stêm ( belboula ). Os ydych eisoes yn gyfarwydd â sut i stemio couscous semolina, fe welwch ei fod yn llawer o'r un peth - bydd yr haidd yn cael ei stemio sawl gwaith mewn couscoussier ac yn cael ei wasanaethu fel gwely ar gyfer stew sawrus.

Sylwch y bydd y couscous haidd yn teimlo'n drymach ac yn ddwysach na couscous semolina.

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: Dau awr

Dyma Sut

 1. Dewiswch rysáit a chynhwyswch y cynhwysion. Mae cwscws yr haidd yn arbennig o flasus gyda chig poeth a chyfarpar llysiau megis couscws gyda saith llysiau neu Couscous â Moron, Pwmpen, a Chickpeas.

  Cynlluniwch i goginio'r cig a'r llysiau ar yr un pryd â stemio'ch haidd. Defnyddiwch bwysau cyfartal cwscws haidd (graean haidd mawr) am y swm o gwscws y galwir amdano yn eich rysáit.

 2. Ymgyfarwyddwch â'r dull a ddefnyddir i goswcws mewn stwff couscoussier . Byddwch chi'n gwneud yr un peth â'r haidd.

  Sylwch, fodd bynnag, y bydd angen i'r haidd amsugno mwy o ddw r na cwcws cwmcws yn ystod y stêm. Byddwch yn cymysgu mewn oddeutu dwy litr o ddŵr y cilogram o haidd yn ystod y stêm. Addaswch y mesurau hyn ar gyfer eich rysáit yn unol â hynny.

 1. Steamio Barlys Couscous yn Gyntaf

  Mewn powlen fawr neu fawr, cymysgwch 1 kg o fawscws haidd sych gydag 1/4 cwpan o olew llysiau neu olew olewydd, gan ddefnyddio'ch dwylo i daflu'r haidd a dosbarthu'r olew yn gyfartal.

  Nesaf, cymysgwch mewn dau gwpan o ddŵr, gan daflu'r haidd gyda'ch dwylo a rhwbio unrhyw bêl sy'n cyd-fynd â'i gilydd. Gadewch y haidd i orffwys ac amsugno'r dŵr am ddeg munud, yna ei drosglwyddo i'r fasged stêm, gosod y tu ôl i'r couscoussier, a selio'r cyd. Gadewch i'r haidd stemio am tua 15 munud, amseru o'r adeg y mae'r stêm yn codi o'r couscous.

 1. Ail Steamio y Couscous Barlys

  Trowch y haidd wedi'i stemio yn ôl i'r bowlen a'i dorri ar wahân. Cymysgwch mewn dwy gwpan arall o ddŵr a dwy lwy de halen, unwaith eto yn taflu'r couscous gyda'ch dwylo a rhwbio unrhyw bêl sy'n ffurfio. Gadewch y barlys i orffwys ac amsugno'r dŵr am ddeg munud, yna rhowch yn ôl i'r stêm. Steam am ail eiliad am tua 15 munud, amseriad o'r adeg y mae'r stêm yn codi o'r couscous.

 2. Trydydd halogi'r Couscous Barlys

  Ar ôl i'r ail stêm gael ei chwblhau, trowch y haidd yn ôl i'r bowlen a'i dorri ar wahân. Cymysgwch mewn dau gwpan o ddŵr a gadael y cwcws i orffwys ac amsugno'r dŵr am ddeg munud.

  Ar ôl i'r haidd sychu ychydig, cymysgwch mewn dwy gwpan arall o ddŵr. Unwaith eto, gadewch yr haidd i orffwys ychydig funudau fel bod amser iddo amsugno'r dŵr. Ar y pwynt hwn, dylai'r haidd brofi al dente a theimlo braidd yn drwm.

  Stemio'r haidd am y trydydd tro, gan amseru'r stêm i gyd-fynd â phan fydd eich cig a llysiau yn barod i'w gwasanaethu.

 3. Gwasanaethu Barlys Couscous

  Trowch allan y couscous haidd wedi'i stemio a'i daflu mewn 2 lwy fwrdd o fenyn (defnyddiwch ryw smen os yw'n well gennych) a chwpl cwpl o fwth. Trefnwch y cwscws i domen yn y gsaa neu ar flas mawr. Trefnwch y cig yn y canol a'r llysiau ar ben ac o amgylch. Arllwyswch fwy o broth dros yr holl a gwasanaethu ar unwaith.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi