Ymdrechu am Perfection Crema Espresso

Mwynhewch Flas Llawn eich Ewyn Espresso

Ym myd espresso , mae'n debyg bod pawb yn ymdrechu am y crema perffaith. Dyma'r ewyn lliw tanwydd hwnnw sy'n gorwedd ar ben saethiad ffres o espresso. Er ei bod yn ymddangos yn agwedd uwchradd o gwpan o goffi gwych, mae ychydig yn fwy iddo.

Yn rhyfedd ddigon, mae crema mewn gwirionedd yn dod â dadleuon a chystadleuaeth. Ydy crema yn arwydd o espresso perffaith? A yw'n ewyn wedi'i orchuddio sy'n wych os byddwch chi'n ei gael, ond dim byd mawr os na wnewch chi?

Pam mae baristas yn gofalu am gymaint? Cyn i ni ateb y cwestiynau hyn, mae angen inni ddeall crema.

Beth yw Crema?

Mae crema yn froth blasus, aromatig, brown-gwyn sy'n gorwedd ar ben ergyd o espresso. Fe'i ffurfiwyd pan fo swigod aer yn cyfuno ag olewau toddadwy coffi dirwy. Mae rhai pobl yn cyfeirio at hyn fel yr "effaith Guinness" oherwydd ei fod yn dynwared y pen ar arllwys y stwff Gwyddelig poblogaidd.

Mae presenoldeb cryf crema mewn ergyd espresso yn dangos coffi o ansawdd da , a barista medrus (gwneuthurwr coffi proffesiynol). Mae Crema'n helpu i roi blas llawnach ac aftertaste hirach na choffi diferu.

Beth yw'r Crema Perffaith?

Bydd gan Baristas farn wahanol am yr hyn maen nhw'n ei ystyried yw'r crema perffaith. Y nod yw tynnu llun o espresso gyda crema nad yw hi'n rhy drwchus, nac yn rhy denau, ac un sy'n para am tua dau funud.

Gall datrys problemau crema ddod yn gymhleth, ond dyma ychydig o bethau i'w cadw mewn cof.

Ffactorau sy'n Effeithio Crema

Efallai na fyddwch chi mewn rheolaeth lawn dros eich ysgafn. Y tu hwnt i berffeithio'r dechneg o dynnu ergyd, gall y ffactorau canlynol effeithio ar crema.

Pa mor ffres a rostiwyd yw eich ffa? Mae ffa rostus ffres yn ffurfio mwy o crema ar espresso. Y rheswm am hyn yw bod olewau ffa coffi yn dal i fod allan o'r broses rostio. Os yw eich tŷ coffi lleol yn rhostio eu ffa eu hunain, efallai y byddwch yn sylwi bod ganddynt gread mwy amlwg nag un nad yw'n rhostio ar y safle.

Pa mor dywyll yw eich ffa? Yn gyffredinol, y tywyllach yw'r ffa , y llai o ysgafn fydd gennych. Mae hyn oherwydd bod y olew yn rhwbio wrth drin, pacio a malu. Yna eto, ni wyddys bod rhost ysgafn iawn yn cynhyrchu crema delfrydol, un ai. Byddwch yn sylwi ar lawer o gwmnïau coffi sy'n cynnig rhost, a ddylai gael y maint perffaith o olew.

Sut y cafodd y ffa eu prosesu? Yn aml, bydd ffa a brosesir yn naturiol yn cynhyrchu'r crema gorau am fod mwy o'r olewau hynny'n cael eu gadael yn gyfan.

Sut mae'ch peiriant espresso yn tynnu llun? Mae gan lawer o beiriannau espresso a werthir ar gyfer defnydd cartref reolaeth awtomatig. Er bod hyn yn gyfleus, gall y broses gyfyngu ar ffurf crema o'i gymharu â lluniad wedi'i dynnu â llaw. Mae rhai peiriannau awtomatig yn ceisio gwneud iawn am hyn trwy greu cread ffug.

A yw Crema'n Bwysig iawn?

Er y gall ymddangos bod crema da yn y diffiniad o gwpan perffaith o espresso, nid yw mor hanfodol ag y mae rhai yn ei wneud. Mae'n ychwanegu at blas espresso ac mae'n ddymunol. Eto, mewn gwirionedd, mae'n gwbl bosibl cael cwpan blasu blasus o espresso heb y crema perffaith.

Wedi'r cyfan, mae espresso yn ymwneud â'r blas, dde? Os ydych chi'n mwynhau'ch cwpan, dyna'r cyfan sy'n bwysig. Peidiwch â chael y blues crema nac yn meddwl eich bod chi rywsut wedi methu yn eich ymdrechion i dynnu lluniad da.

Cofiwch fod y ffa, rost, a pheiriant yn chwarae rhan fawr ac efallai na fydd un neu bob un o'r rheini'n difetha pethau o'ch plaid.