Bohri Lamb Kaari - Gujarati Lab Curry Mwslimaidd

Mae'r Bohris yn gymuned Fwslimaidd yn India a hefyd yn cael eu galw'n gyffredin fel Mwslimiaid Gujarati, Memon neu Bohras. Yn bennaf maent yn gymuned fusnes sy'n byw yn Gujarat a Maharashtra. Mae'r Boris yn siarad Gujarati ac Urdu. Mae bwyd Bohri yn cael ei ddylanwadu nid yn unig gan eu rhanbarth cartref o Gujarat ond hefyd gan fwyd Mughal a Dwyrain Canol. Yn nhraddodiad Bohri, mae bwyd yn bwysig iawn ac felly mae'n chwarae rhan bwysig mewn unrhyw achlysur. Caiff dwylo eu golchi cyn ac ar ôl, ac os yw traddodiad yn cael ei ddilyn, caiff bwyd ei weini ar flas cymunedol a'i fwyta gyda'i gilydd gan ddefnyddio dim ond y llaw dde.

Mae Bohri Kaari (neu curry, gan fod kaari yn fersiwn arall o'r gair 'curry') yn ddysgl Bohri traddodiadol a phoblogaidd iawn. Er nad yw'n hysbys mewn bwytai, caiff ei baratoi'n aml yn nhŷ Bohri ar achlysuron arbennig. Gwneir Bohri Kaari gyda powdr criw a baratowyd ymlaen llaw y gellir ei chael yn rhwydd iawn mewn siopau bwyd bach sy'n eiddo i'r teulu ym Maharashtra a Gujarat. Bydd gan bob siop ei fersiwn o'r rysáit gydag un neu ddau gynhwysyn yn fwy amlwg yn eu rysáit nag ydynt mewn rysáit arall. Bydd merched teulu Bohri naill ai'n gwneud eu powdr kaari neu bob amser yn eu prynu o'u hoff siop.

Mae'r rysáit hon yn cynnwys y cynhwysion a'r broses ar gyfer gwneud eich cymysgedd Bohri Kaari yn dechrau o'r dechrau. Ar ôl i chi roi cynnig arno fel hyn, mae croeso i chi 'chwarae o gwmpas' gyda'r rysáit cymysgedd sbeis (masala) a'i newid fel sy'n addas i'ch blas ... mwy neu lai chilïau, mwy neu lai tyrmerig, mwy o gnau daear, llai o brysur .. beth bynnag yr hoffech chi! Gweini Bohri Kaari gyda reis Basmati wedi'i ferwi plaen neu gyda Pharathas fflach ar gyfer pryd blasus, arbennig iawn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Yn gyntaf, gadewch i ni wneud y cymysgedd powdr sbeis / masala. Rhowch grid fflat ar y stôf i wresogi yn y canolig. Rwy'n defnyddio haearn bwrw i rostio fy sbeisys. Pan fydd y griddle / pan yn boeth, ychwanegwch y cnau daear, almonau, cashews, chana daal, hadau coriander, hadau cwmin, chilies coch wedi'u sychu a chnau coco wedi'u torri. Defnyddiwch llwy i droi yn aml a sychu'n rhostio'r holl gynhwysion gyda'i gilydd nes eu bod yn dechrau troi ychydig yn fwy tywyll ac aromatig. Dyma pan fyddwch chi'n eu tynnu ar blât a'u lledaenu i oeri.
 1. Pan fyddant wedi oeri, defnyddiwch brosesydd bwyd neu grinder coffi glân a sych (mae gen i un i wneud powdr sbeis) i falu'r cynhwysion wedi'u rhostio i mewn i bowdr mân. Cadwch o'r neilltu.
 2. Nawr cwchwch y pwmp tamarind mewn tua 1/3 cwpan o ddŵr poeth a gadewch i chi eistedd am ychydig.
 3. Cymerwch pot dwfn (yn ddelfrydol un o waelod trwm) a'i osod i wresogi ar wres canolig. Pan fyddwch chi'n boeth, ychwanegwch yr olew coginio llysiau / canola / blodyn yr haul. Pan fydd yr olew yn boeth, ychwanegwch y ffon siâm, ewin, pupur a dail cyri a sauté am 30 eiliad. Byddant yn troi'n fwy tywyll ac aromatig. Nawr, ychwanegwch y winwnsod wedi'i dorri a'i sauté am 5-7 munud yn troi'n aml.
 4. Ychwanegwch y tatws a'r sauté am 2-3 munud.
 5. Nesaf, ychwanegwch y darnau cig a'u troi ffrio nes eu bod yn frown. Nawr tynnwch y tatws gan ddefnyddio llwy slotiedig a chadw'r naill ochr (mae tatws yn coginio'n gyflymach na'r cig ac mae eu tynnu'n eu helpu i gael eu gor-goginio).
 6. Ychwanegwch 500 ml o ddŵr poeth i'r pot a'r gorchudd. Mwynhewch y gwres a choginiwch am 30 munud.
 7. Agorwch y clawr ac ychwanegu'r tatws yn ôl i'r pot ac ychwanegu'r powdwr masala kaari a wnaethoch yn gynharach a'r powdr tyrmerig. Hefyd, ychwanegwch y pwmp tamarind, wedi'i strained trwy gribr, i'r pot. Ewch i gymysgu popeth yn drylwyr. Gorchuddiwch a choginiwch am 10 munud.
 8. Agor y pot eto ac ychwanegu'r llaeth cnau coco a throi drwodd. Coginiwch am 15 munud arall yna trowch y gwres i ffwrdd.
 9. Yn union ar ôl i chi droi'r gwres, agorwch y clawr, ychwanegwch y coriander wedi'i dorri a'i dail mintiau a chwistrellu'r powdr garam masala dros y pot. Cychwynnwch a gorchuddiwch y til yn barod i wasanaethu. Gallwch hefyd addurno gyda chilies coch wedi'i sleisio.
 1. Gweini'n boeth gyda reis Basmati wedi'i ferwi plaen neu gyda Pharathas fflachog wedi'i wneud yn ffres.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 3004
Cyfanswm Fat 234 g
Braster Dirlawn 55 g
Braster annirlawn 125 g
Cholesterol 201 mg
Sodiwm 284,533 mg
Carbohydradau 135 g
Fiber Dietegol 33 g
Protein 126 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)