Eggplant Grilled Sbaen gyda Rysáit Vinaigrette Tomato

Mae glaswelltod yn lysiau cyffredin iawn yn y Canoldir, yn enwedig yn Sbaen. Mae'r dysgl eggplant hwn yn wych i fod yn ddysgl cyflym neu ochr, yn enwedig yn y gwanwyn a'r haf. Dyma'r dysgl barhaus perffaith, y gallwch chi ei oeri a'i gymryd ychydig funudau cyn ei weini. Gyda dwy eggplants yn y rysáit, mae'n gwasanaethu chwech fel dysgl ochr neu ddeuddeg fel tapas.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Trimiwch unrhyw goesynnau neu blemishes ar groen yr eggplants. Torrwch eggplants crosswise i sleisys am 3/8 modfedd o drwch.
 2. Trowch ar y broler i wresogi. Rhowch sleisys ar daflen pobi a chwistrellwch gydag olew, gan ddefnyddio "mister" os oes gennych un. Os na, peidiwch â brwsio bob slice gydag olew olewydd . Rhowch daflenni pobi o dan y broiler ar yr ail silff o'r brig, fel nad ydynt yn rhy agos, neu byddant yn llosgi.
 1. Pan fo un ochr ychydig yn frown ac yn feddal pan fyddwch chi'n pwyso'n ysgafn, trowch y sleisennau dros ben, cymhwyso olew olewydd ac yn dychwelyd i'r broiler. Yn dibynnu ar eich broiler, y pellter o'r sosban, gall gymryd 20-25 munud i goginio.
 2. Efallai y bydd y sleisennau sy'n uniongyrchol o dan y broiler yn coginio llawer yn gyflymach na'r rhai ar gorneli pellter y sosban. Cadwch lygad yn agos ar y pansau a chylchdroi'r sleisen ar y daflen gogi.
 3. Tynnwch sleisys yn unigol gan eu bod yn cael eu coginio a'u gosod ar blat mawr neu blat gweini. Peidiwch ag ofni gorchuddio sleisys ar y plât gweini. Mae'n gweithio'n iawn ar gyfer gwasanaethu a bydd yn fwy blasus.
 4. Tra bo'r eggplant yn cael ei falu, cwtogwch y tomatos yn fân a'u rhoi mewn powlen gymysgu maint canolig. Torrwch y winwns werdd yn ofalus a rhowch y cefnau garlleg trwy wasg neu gludwch nhw â llaw a gosodwch yn y bowlen gyda tomatos.
 5. Tynnwch y capers o'r jar gyda llwy slot, fel eu bod yn draenio.
 6. Torri'r capers a'i gymysgu yn y bowlen gyda chynhwysion eraill. Gwnewch yn siŵr bod coesau yn cael eu tynnu oddi ar y dail basil, yna torri'r basil a'u lle mewn powlen.
 7. Arllwys olew olewydd a finegr i'r bowlen a'i gymysgu gyda'r cynhwysion eraill.
 8. Gadewch i'r eggplant oeri ychydig funudau. Yna, llwy'r saws vinaigrette tomato dros yr eggplant.
 9. Gweini ar unwaith gyda bara wedi'i sleisio neu orchuddio gyda lapio plastig ac oergell. (Os ydych chi'n rhewi'r dysgl hwn, sicrhewch ei dynnu allan o'r oergell ychydig funudau cyn ei weini, fel ei fod yn cynhesu. Ni fyddwch chi'n blasu blas cyfoethog y dysgl hwn os caiff ei weini i oer.)
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 261
Cyfanswm Fat 19 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 45 mg
Carbohydradau 22 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)