Cynghorau Coginio Basil

Mae basil ffres yn fwyaf adnabyddus ar gyfer pesto a pistou

Mae unrhyw un sydd erioed wedi cael bwyd Eidaleg yn gwybod sut y gellir defnyddio chwythu meddwl yn basil. Gall y llysieuyn cyffredin a hawdd ei dyfu ychwanegu cic o flas i lawer o brydau. Os ydych chi'n awyddus i ddefnyddio basil mewn mwy na dim ond y saws pasta achlysurol, mae'r awgrymiadau defnyddiol hyn yn gallu rhoi llawer o syniadau i chi. Cadwch ddarllen i ddysgu am y perlysiau hwyl hwn.

Cynghorau Coginio Basil

 1. Basil yw'r mwyaf cyfatebol i domatos a hefyd yn parau'n hyfryd gyda winwns, garlleg , ac olewydd .
 1. Mae Basil yn ysgogi'r awydd ac yn helpu i dorri fflat, efallai mai rheswm arall pam ei fod yn gweithio mor dda ag arlleg. Dywedir bod te basil yn helpu gyda dysentry, cyfog, a gofid stumog oherwydd nwy.
 2. Y dail yw prif ran y planhigyn. Mae coesau bach yn iawn, ond dylid casglu coesynnau a haenau trwchus gan eu bod yn dueddol o fod yn chwerw. Mae'r coesau a'r gwythiennau mawr hefyd yn cynnwys cyfansoddion a fydd yn achosi pesto i droi'n frown a thywyll.
 3. Er y bydd pinsio yn ôl y blodau'n annog twf mwy o ddeilen, mae'r blodau hufenog-wyn yn fwyta.
 4. Mae'r rhan fwyaf o berlysiau eraill yn tueddu i orbwysleisio blas ac arogl basil, ond mae oregano yn un a ddefnyddir yn fwyaf aml ar y cyd â basil. Mae cyfuniadau da eraill yn cynnwys sawrus, rhosmari a saws yr haf.
 5. Ar gyfer y blas mwyaf dwys, dylid ychwanegu basil ar ddiwedd y broses goginio. Bydd gwres hir yn achosi i olewau anweddol gael eu gwaredu.
 6. Tir gyda garlleg ac olew olewydd mewn past, basil yn brif gynhwysyn yn pistou , arbenigedd y Mediterraniaid.
 1. Yn yr Eidal, mae cnau pinwydd ac weithiau caws caled wedi'u gratio yn cael eu hychwanegu at y past i ddod yn pesto . Daw'r ddau pistou a'r pesto o wreiddiau ar lafar sy'n golygu pwyso, fel gyda pestle. Mae dail iau yn well ar gyfer pesto. Efallai y bydd Pesto yn hawdd ei rewi, ond os ydych chi'n bwriadu ei rewi, gadewch allan y caws .
 2. Yn aml, mae Pesto yn cael ei weini â pasta. Gall adweithiau ensymatig rhwng basil a blawd achosi lliw brown anhygoel i'r pasta. Wrth weini pesto gyda pasta, ychwanegu esgus o sudd lemwn i'r dŵr coginio pasta i helpu i gadw'r pasta rhag troi'n dywyll.
 1. Mae Basil yn ymgeisydd perffaith fel blas ar gyfer olew wedi'i rannu ond nid yw'n gweithio yn ogystal â hi ar gyfer y tymor hir. Basil yw un o'r cynhwysion blasus ar gyfer y gwirod, Chartreuse.
 2. Ni fyddwch byth yn cael blas llawn wrth ddefnyddio basil sych, felly cadwch hyn mewn golwg wrth amnewid yn sych ar gyfer ffres. Fodd bynnag, os ydych chi'n dod o hyd i angen dybryd a heb basil ffres, defnyddiwch 1/3 faint o basil sych a amnewidiwyd ar gyfer ffres. Mae un llwy fwrdd o basil wedi'i dorri'n ffres yn cyfateb i 1 llwy de o leiaf.
 3. Wrth amnewid basil ffres ar gyfer sychu, tripled y swm.
 4. Mae un un hanner o ddail basil ffres yn hafal i 1 basil ffres basil ffres.