Cwestiynau ynghylch Llysieuol

Oes gennych chi gwestiwn? Dyma'r ateb!

Nid oes unrhyw beth tebyg â chwestiwn gwirion, iawn? Efallai y bydd rhai o'r cwestiynau llysieuol hyn yn ymddangos yn wirion, ond maent hefyd yn bryderon gwirioneddol ynghylch llysieuol . Hyd yn oed os nad ydych chi'n meddwl am y cwestiynau hyn, mae llawer o bobl, a gallant ddod atoch chi am ateb. Porwch y cwestiynau hyn a gwnewch yn siŵr bod gennych ateb da yn barod - mae pobl nad ydynt yn llysieuol bob amser yn chwilfrydig a byddant eisiau gwybod!

Os ydych chi'n manteisio ar rai cwestiynau moesegol ac athronyddol ynglŷn â llysieuol neu os ydych am wybod ble mae llysieuwyr yn cael eu proteinau , darllenwch nhw i ddarganfod yr atebion i Gwestiynau Cwestiynau Cyffredin y gallech fod yn meddwl amdanynt wrth ddewis eich deiet sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, iach a charedig !

Gweler hefyd: Meddwl am fynd yn llysieuol? Dechreuwch yma!

Cwestiynau llysieuol cyffredinol:

 1. Faint o bwys y byddaf yn ei golli pan fyddaf yn mynd yn llysieuol neu'n fegan?
 2. Beth, yn union, yn llysieuol?
 3. Rydw i'n meddwl mynd yn llysieuol. Beth sydd angen i mi ei wybod?
 4. Sut ydw i'n dod yn llysieuol?
 5. A oes cemegau gwenwynig (fel arsenig) mewn cyw iâr?
 6. Os ydw i'n mynd yn llysieuol, a oes rhaid i mi fwyta tofu?
 7. Pam mae vegans yn caru hummus gymaint?
 8. A yw llysieuwyr yn bwyta cig? Beth yw hyblygrwydd? A allaf fod yn lled-llysieuol?
 9. Beth yw pescetarian? A yw pescetarian yn llysieuwr?
 10. Os ydw i'n mynd â vegan, a allaf i yfed alcohol?
 11. A all llysieuwyr fwyta pysgod?
 12. Ble alla i brynu bwyd llysieuol?
 13. Pwy yw rhai llysieuwyr enwog?
 1. Mae anifeiliaid yn lladd anifeiliaid eraill am fwyd, felly pam na ddylem ni fod yn ddynol hefyd?
 2. Os ydyn ni i gyd yn mynd yn llysieuol, ni fydd y blaned yn cael ei orchuddio â gwartheg, moch ac ieir anatail? Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r holl filiynau o anifeiliaid fferm yn gorwedd o gwmpas?
 3. Rhoddodd Duw i ni anifeiliaid i fwyta. Mae'r Beibl yn dweud bod gennym "dominiaeth" drostynt, felly pam na ddylem ni eu bwyta?
 1. Beth yw bwydydd amrwd?
 2. Oes gennych chi ryseitiau bwyd amrwd hawdd-hawdd?

A yw'n llysieuol? Ydy hi'n fegan?

 1. A yw caws yn llysieuol?
 2. A yw pysgod yn llysieuol?
 3. A yw wyau yn llysieuol?
 4. A yw llaeth llysieuol?
 5. A yw glasegen menyn?
 6. A yw caviar llysieuol?
 7. A allaf i barhau i fwyta siocled os ydw i'n mynd â vegan?
 8. A yw llysiogaeth dofednod yn llysieuol?
 9. A all llysiau bwyta burum?
 10. Sut ydw i'n gwybod a ddylai rysáit fod yn brif ddysgl neu ddysgl ochr?
 11. Ydy ramen llysieuol?

Cynhwysion llysieuol:

 1. Beth yw tofu a sut ydw i'n ei goginio?
 2. Oes gennych chi rai ryseitiau tofu hawdd?
 3. Beth alla i ei ddefnyddio yn lle wyau?

Cwestiynau maeth llysieuol:

 1. Sut alla i gael digon o brotein ar ddeiet llysieuol?
 2. A allaf gael digon o fitaminau a maetholion ar ddeiet llysieuol?
 3. Ble alla i ddod o hyd i RD llysieuol neu fegan?
 4. Beth yw traws-frasterau? A oes brasterau traws mewn bwydydd llysieuol?

A oes gennych fwy o gwestiynau ynglŷn â llysieuiaeth, neu na welodd eich cwestiwn a atebwyd yma? Anfonwch e-bost ataf a cheisiaf ei ateb!