Gwnewch Eich Cig Eidion Eich Hun

Shawarma yw'r pryd bwyd ar y pryd. Mae cig wedi'i sleisio'n dynn, wedi'i lapio mewn bara pita gyda llysiau a saws yn driniaeth gyflym blasus

Beth yw Shawarma?

Mae torri braster wedi ei dorri'n tenau yn Shawarma, fel cyw iâr, cig eidion, geifr, cig oen, ac weithiau twrci wedi'i rolio i darn mawr o fflat gwastad neu pita sydd wedi'i stemio neu ei gynhesu. Y tu mewn i'r pita, mae bwydydd fel hummus, tahini , piclau, llysiau, a hyd yn oed brithiau Ffrengig yn cael eu hychwanegu. Meddyliwch am Shawarma fel dull taco neu burrito yn y Dwyrain Canol.

Sut mae Shawarma wedi'i wneud?

Rhoddir cig crai ar gonau mawr, cylchdroi. Wrth iddo gylchdroi, mae'r cig yn cael ei goginio gan ffynhonnell wres sydd wedi'i leoli y tu ôl i'r conau gwirioneddol. Mae'r cig yn disgyn yn raddol neu'n cael ei sleisio'n denau gan gogydd gyda chyllell fawr. Gall gymryd sawl awr i goginio'n llawn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cyfuno'r holl gynhwysion heblaw am gynhwysion cig eidion, llenwi a saws i wneud marinâd. Os yw'n ymddangos yn sych ychydig, ychwanegwch ychydig o olew olewydd (llwy fwrdd ar y tro). Dyma rysáit tahini ardderchog, os nad oes gennych rywfaint o ddefnyddiol.
  2. Ychwanegu cig eidion, gorchuddiwch ac oergell o leiaf 8 awr, yn ddelfrydol dros nos.
  3. Mewn stocpot neu sosban fawr, coginio cig eidion dros wres canolig am 45 munud neu hyd nes ei wneud. Gwnewch yn siŵr peidio â gorchuddio! Os bydd cig eidion yn dod yn sych ychydig, ychwanegwch ychydig lwy fwrdd o ddŵr trwy gydol y cyfnod coginio.
  1. Er bod cig eidion yn coginio, paratowch y saws. Cyfuno cynhwysion saws a chymysgu'n dda. Rhowch o'r neilltu.
  2. Cymerwch y winwns, tomatos, ciwcymbrau a chwistrellwch gyda sumac. Ychwanegu cynhwysion llenwi eraill mewn powlen fawr a chyfuno'n dda.
  3. Pan fydd y cig eidion yn cael ei wneud, gallwch ei dorri, ei dorri, neu adael i ddarnau mawr. Cyn belled â'i fod yn cael ei dorri'n denau, nid oes llawer o wahaniaeth. Mae'n well gennyf dorri mwynglawdd i stribedi mawr.

Paratowch y Pita

Rhowch ddigon o gig eidion ar pita i orchuddio 1/4 o'r borth. Ychwanegu llysiau a thywallt saws. Rholiwch fel taco meddal neu burrito ac mae gen ti'n llwyd! Gallwch hefyd stwffio poced y pita os hoffech chi. Mae'n well gennyf rolio pitas mawr (dyma lle mae gwneud eich pita eich hun yn ddefnyddiol), ond mae'n anodd dod o hyd i dolenni mawr o bud yn yr archfarchnad.

Gwasanaethu Shawarma

Gallwch chi weini shawarma gyda fries, falafel , hummus , neu gyda salad fel tabouleh.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1078
Cyfanswm Fat 59 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 23 g
Cholesterol 212 mg
Sodiwm 352 mg
Carbohydradau 58 g
Fiber Dietegol 11 g
Protein 86 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)