Cocktail Ocean Danny Gyda Blas Braster Casamigos Tequila

Rydych chi'n gwybod Danny Ocean, dde? Cymeriad carismatig George Clooney yn y ffilmiau. Mae'n rhaid iddo fod yn un o'i rolau gorau ac erbyn hyn mae coctel i'w goffáu.

Mae Danny Ocean, yn eithaf syml, yn ddiod wych. Y nodwedd yw Casamigos Reposado, tequila a oedd gan Clooney law i greu. I hynny, ychwanegir nictar ffresig ac agave ffres. Mae'r maraschino yn ychwanegu ysgubor braf i gymryd y coctel o bêl uchel ffrwythau i ddiod hud.

Os ydych chi'n mwynhau'r Paloma ac yn chwilio am ddiod i ysgwyd eich trefn tequila, yna mae hwn yn lle gwych i ddechrau! Nid yw'r tequila yn ddrwg, chwaith. Mewn gwirionedd, mae'n un yr ydych am ei ychwanegu at eich rhestr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgwr coctel wedi'i lenwi â rhew.
  2. Ysgwyd yn dda .
  3. Ymunwch i wydr hen ffasiwn wedi'i lenwi â rhew.

Rysáit Cwrteisi: Casamigos Tequila

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Cefn Fawr Danny

Y Tequila

Daeth y rysáit hon o Casamigos Tequila ac rwy'n argymell defnyddio'r diod fel cyflwyniad i'r tequila trawiadol hwn (mwy ar yr isod). Bydd llawer o tequilau premiwm eraill yr un mor dda yn Danny Ocean, efallai mai'r cwestiwn go iawn yw a oes angen tequila reposado .

Rhoddais brawf i'r diod, gan roi Casamigos Reposado yn erbyn Cazadores Blanco . Roedd y ddau yn ddiodydd ardderchog gan fod pob un yn tequila gwych o ucheldiroedd Jalisco.

Yn sicr, roedd elfen ar goll gyda'r tequila blanka, a oedd i'w ddisgwyl. Mae'r gwahaniaeth bach hwnnw sy'n gwneud tequila ychydig yn amlwg yn amlwg ac yn bersonol, roeddwn yn well gan y ffordd yr oedd y reposado yn ategu ffrwythau ysgafn y ddiod.

Y Sudd Ffrwythau

Mae coctel Danny Ocean yn gwneud achos arall ar gyfer y ddadl 'ffres orau' . Gall sudd lemwn a grawnffrwyth potel wneud diod gweddus, ond mae un wedi'i wneud â sudd ffres yn arbennig o well.

Y newyddion gwych? Mae'r ddau lemwn a grawnffrwyth yn hawdd i'w sudd ac nid oes angen suddwyr ffansi arnoch chi. Bydd juicer sitrws llaw syml yn ei wneud!

Y Neithdar Agave

Mae defnyddio nectar agave ar gyfer unrhyw coctel tequila yn ddewis naturiol. Mae'r ddau gynhwysyn agave yn gydymdeimladau perffaith.

Mae neithdar Agave yn fwy gwyn na'r mwyafrif o suropiau syml . Os ydych am ailosod y neithdar â melysydd arall, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei addasu. Fel arfer byddwch chi'n defnyddio surop mwy syml.

Mesur 'Rhannau'

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau pan fyddwch chi'n newydd i yfed ryseitiau a ysgrifennwyd mewn rhannau . Ar gyfer y rysáit hon, byddwn yn dechrau gyda'r arllwys hwn:

Rhybuddiwch fy mod wedi syml wedi disodli 'rhannau' gyda 'ounces' ac yn aml mae'n hawdd. Wrth ysgwyd, bydd hyn yn cynhyrchu oddeutu 4-anseg, sef y gyfaint perffaith ar gyfer y rhan fwyaf o fylchau isel .

Pa mor gryf yw Cocktail Ocean Danny?

Dewisir y tequila, felly yr unig newidyn ar gyfer amcangyfrif cryfder Danny Ocean yw'r maraschino. Ar gyfartaledd, mae'r rhain yn beryglu ceirydd ceir tua 32% o ABV, felly byddwn ni'n defnyddio hynny ar gyfer yr enghraifft hon.

Yn yr achos hwn, mae'r diod ffrwythlon hwn yn gymharol ysgafn 16% ABV (32 prawf) . Mewn cymhariaeth, mae hyn bron i hanner cryfder y Margarita cyfartalog , felly mwynhewch!

Adolygiad o Tequila Ailgylchu Casamigos

Rhaid imi ddatgelu'r adolygiad hwn gyda'r ffaith fy mod yn naturiol yn amheus o ddiodydd â chefnogaeth enwog. Rydym wedi gweld gormod o weithiau yn y blynyddoedd diwethaf nad yw cymeradwyaeth enwog yn gwneud llawer iawn am ansawdd gwir ysbrydion ac yn aml iawn maen nhw'n siomedig . Fodd bynnag, rwy'n cadw meddwl agored wrth wynebu unrhyw ysbryd newydd a phrofi pob un yn ôl eu rhinweddau, nid yr enwau y tu ôl iddo.

Stori Casamigos Tequila

Os na wnaethoch chi ei godi eto, Casamigos yw'r brand tequila a gefnogir gan George Clooney. Mae'r stori hon ychydig yn wahanol o ddim ond tagio wyneb enwog i frand.

Dechreuodd Casamigos fel 'tŷ tequila' i Clooney, Rande Gerber (gwr Cindy Crawford, restarwr a pherchennog The Whiskey NYC), a Mike Meldman (datblygwr tir a pherchennog Cwmni Tir Discovery). Mae'r stori yn dweud bod y trio ffrindiau yn caru tequila ac eisiau cael eu tequila eu hunain i fwynhau yn eu cartrefi ym Mecsico.

Gan weithio gyda'r distilleri a'r meistr ymhell y tu ôl i Tequila Avion a Chlas Azul (dau tequilas gwych yn eu pennau eu hunain), fe ddechreuodd y trio eu breuddwydion a chafodd Casamigos ei eni.

Mae'r enwau'n cael eu cyfieithu'n fras o Sbaeneg i olygu " Tŷ'r Cyfeillion ."

Fe'i rhyddhawyd gyntaf yn y farchnad yn yr Unol Daleithiau yn 2013 ac mae wedi ei ddosbarthu i farchnadoedd eraill, gan gynnwys Canada, y DU, Bahamas a Hong Kong.

Sut mae Casamigos wedi'i Gwneud?

Mae cynhyrchu tequila wedi'i reoleiddio'n iawn a dyma'r manylion bach sy'n gwneud y gwahaniaeth mewn un cynhyrchiad tequila yn erbyn un arall.

Mae cynhyrchu Casamigos Tequila yn cynnwys:

The Taste of Casamigos Tequila

Ar gyfer yr holl gefndir, y peth pwysicaf yr hoffech ei wybod yw sut mae'r tequila hwn yn ymestyn yn erbyn eraill , yn iawn?

Cefais y cyfle i flasu Tequila Casamigos Reposado a cheisiwch hi mewn ychydig coctel. Yr argraff gyntaf yw ei fod yn tequila neis iawn ond ychydig yn fwy llachar na rhai o'i gymheiriaid, ond ymddengys mai dyna oedd yr hyn y mae sylfaenwyr yn ei wneud.

Dyluniwyd Casamigos i fod yn tequila sbwriel, un nad oedd "yn gorfod cael ei orchuddio â halen neu leim ." Ar y pwynt hwn, maent yn ei daro ar y marc! Tequila yw'r reposado y gallwch chi arllwys a sipio i gynnwys eich calon. Mae mor esmwyth â whisgi premiwm , mae ganddi nodiadau braf o garamel a choco a swynan cegiog ac mae'n syml iawn i yfed. Roedd pawb yr oeddwn i'n ei rhannu yn llawn argraff.

Yr unig broblem y gallaf ei ragweld gyda Casamigos yw y gall golli mewn rhai coctels. Mae'n debyg bod rysáit Danny Ocean uchod mor flasus ag y byddwn i'n defnyddio'r reposado i mewn. Os oeddech chi'n mynd ymhellach gyda blasau cryf, byddech chi'n colli'r rhinweddau derw hyn sy'n ei gwneud yn tequila da.

Cadwch y golau diod a byddwch yn caru cymysgu gyda Casamigos.

Y Farnfarn: A yw Casamigos yn werth yr Arian?

Mae Casamigos ar y llinell ddirwy honno o dequila drud. O'i gymharu â llawer o'i gymheiriaid, gwnaeth y brand waith ardderchog i'w gadw o dan y pwynt pris o $ 50 (ac eithrio'r añejo) a all fod yn rhwystr i lawer o yfwyr. Dyma'r rhif hud ar gyfer y mwyafrif ohonom oherwydd unwaith y bydd y gwirod yn ei drosglwyddo, mae'n dod yn fyd moethus iawn .

Rwy'n credu bod Casamigos yn werth yr arian. Mae'n tequila braf sydd yn premiwm, ond nid yw'n gormod am yr hyn ydyw. Mae'n tequila y gallwch chi ei achub am yr achlysuron arbennig hynny heb deimlo fel eich bod naill ai'n ei wastraffu mewn diod cymysg neu'n aberthu eich doler a enillwyd yn galed.

Er fy mod i wedi blasu un o'r tri Casamigos Tequilas yn unig, yr wyf yn amau ​​bod y blanhigyn a'r añejo yn dilyn siwt gyda'r reposado. A fydd hyn yn mynd i fod yn tequila i'r rheini sy'n caru'r blasau agave trwm? Na. Mae hwn yn tequila ar gyfer yfwyr sy'n mwynhau'r ochr fwy meddal ac mae'n gyflwyniad ysgafn i'r tequila aficionado newydd.

Am Casamigos Tequila

Datgeliad: Darparwyd samplau adolygu gan y gwneuthurwr. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Polisi Moeseg.